קול קורא להצעת מיזמים סביבתיים חדשניים
רוצים להשפיע על הסביבה ויש לכם רעיון איך לעשות את זה?

מחלקת איכות הסביבה בזכרון יעקב בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינה אתכם, קבוצות תושבים, להציע מיזמים סביבתיים חדשניים הקרובים ללבכם

לצורך בחירת המיזמים תכונס ועדה מקצועית אשר תבחר 3 הצעות זוכות שיצאו לפועל בשנת 2019

ניתן לקבל את הטופס גם במשרדי המועצה המקומית

תאריך הגשה אחרון 30.1.19

לשאלות - עדי ברזון רכזת חינוך סביבתי: Adiberson71@gmail.com // 054-7588685

Email address *
נא לקרוא את כל ההערות המופיעות מטה לפני מילוי השאלון
*היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר. תמיכה במסגרת קול קורא זה תינתן רק עבור פעילות/פרויקטים נשוא בקשת התמיכה, שטרם החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה. מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר.

*ההצעות לפרויקטים יכללו היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי.

*בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה , יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע המועצה המקומית והמשרד להגנת הסביבה.

*לקבוצות המגישות ניסיון מוכח בפעילות חברתית/ קהילתית/ סביבתית / תשתית בעבר.

*מסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות אינן יכולות להגיש במסגרת קול קורא זה

*הקבוצה מתחיייבת להפעיל את המיזם/הפרויקט לתקופה שלא תפחת משנה אחת

הצהרה *
Required
תיאור הקבוצה
מי אתם? *
Your answer
פעילותכם בעבר *
Your answer
לאילו קהלי יעד אתם פונים? *
Your answer
כיצד הקבוצה קשורה לתחום איכות הסביבה *
Your answer
מספר המתנדבים בקבוצה *
Your answer
האם הקבוצה היא עמותה רשומה? *
ספרו לנו על הרעיון שלכם
שם המיזם *
Your answer
מה הרעיון, חשיבותו ומטרותיו *
Your answer
מי קהלי היעד של המיזם? *
Your answer
מה הם אבני הדרך לביצוע *
Your answer
מהו לוח הזמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה *
Your answer
פירוט לגבי התכנון, ההקמה והשימוש *
Your answer
מה רמת מעורבות הקהילה ותושבים ביוזמה *
Your answer
פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע *
Your answer
מה התכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.