Istraživanje: ,,Razumijevanje i stav prema LGBTIQ+ pravima u prijestonici Cetinje''
Poštovani/a,

Zahvaljujemo na izdvojenom vremenu da učestvujete u istraživanju ,,Razumijevanje i stav prema LGBTIQ+ pravima u prijestonici Cetinje'', koji sprovodi NVO Aktivna zona, u okviru projekta ,,Da razumijevanje bude način'', uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj ovog istraživanja je da se dobiju konkretni podaci o stavu i razumijevanju građana/ki Cetinja (mladih od 15 do 30 godina) o pravima LGBTIQ+ osoba. Naime, ovim istraživanjem će se ispitati stavovi 200 građana/ki Cetinja, putem anonimnih anketnih listića. Rezultati istraživanja e biti sastavni dio Publikacije koju ćemo objaviti u okviru projekta, dok će isti takođe biti javno dostupni na našoj veb stranici.

Napomena: Stavovi i mišljenja iznijeta u ovom istraživanju su anonimna.

Srdačno,
Projektni tim
NVO AKTIVNA ZONA
1. Koliko imaš godina? *
2. Kako se rodno izjašnjavaš? *
3. Koji je nivo tvojeg obrazovanja? *
4. Koji je tvoj radni status? *
5. Koji je tvoj bračni status? *
6. Koja je tvoja seksualna orijentacija? (opciono, anketa je anonimna) *
7. Da li poznaješ neku LGBT osobu? *
8. Da li se družiš sa nekom LGBT osobom? *
9. Koji su, po tvojem mišljenju, najčešći razlozi skrivanja seksualne orijentacije ili rodnog identiteta? (možeš izabrati više odgovora) *
Required
10. Kome bi, po tvojem mišljenju, mladi trebalo da se obrate za pomoć, podršku ili savjet u odnosu na pitanja seksualne orijentacije i rodnog identiteta? (možeš izabrati više odgovora) *
Required
11. U slučaju da poznajete LGBT osobu, da li vam se ikada obratila za podršku?
12. U slučaju da pripadaš LGBT populaciji, da li si ikad bio/la žrtva nasilja (verbalnog, psihičkog, fizičkog)?
13. Ukoliko da, koju vrstu nasilja si doživio/la?
14. Ukoliko si/bi doživio/la (ili ukoliko bi doživio/la) neko od pomenutih vrsta nasilja, kome bi se sve obratio za pomoć od institucija? (možeš izabrati više odgovora)
15. Ko su, po tvom mišljenju, najčešći počinioci nasilja prema LGBT populaciji? (možeš izabrati više odgovora) *
Required
16. Da li biste prijavili nasilje počinjeno zbog netolerancije prema seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu? *
17. Da li ste ikada bili u prilici da prijavite nasilje prema LGBT osobi? *
18. Ukoliko jeste, šta ti je od podrške nadležnih institucija nedostajalo?
19. Da li ste čuli za Zakon o istopolnom partnerstvu? *
20. Da li smatrate da je crnogorsko društvo tolerantno prema LGBT populaciji? *
21. Da li smatrate da LGBT osobe treba da imaju mogućnost sklapanja partnerstva? *
22. Da li smatrate da LGBT osobe treba da imaju mogućnost usvajanja djece? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Aktivna zona. Report Abuse - Terms of Service