ĐĂNG KÝ HỌC

KỸ NĂNG SỐNG:
- Mầm non: mỗi tuần 1 kỹ năng
- Tiểu học: khóa Khẳng Định Bản Lĩnh; khóa Lãnh Đạo Bản Thân; mỗi tuần một kỹ năng
MÚA(ballet, dân gian và đương đại):
- Mầm non: cơ bản và nâng cao
- Tiểu học: cơ bản và nâng cao
VẼ
- Mầm non: cơ bản và sáng tạo
- Tiểu học: cơ bản, sáng tạo và nâng cao.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question