Стан використання хмарних технологій в навчальній діяльності

Розроблена на основі стандартів ІКТ-компетентності вчителів, визначених ЮНЕСКО (ICT competency standards for teachers, ICT competency standards for teachers: policy framework; ICT competency standards for teachers: competency standards modules).
Мета: з’ясування стану та рівня сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності з використання хмарних технологій у професійній діяльності педагогів.
Інструкція: виберіть варіант відповіді, що найбільше відповідає дійсності й вашому стану; спробуйте максимально об’єктивно відповісти та оцінити свої здібності.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question