Услуги в културните екосистеми - Пилотен въпросник
Информацията събрана чрез въпросника ще бъде използвана, за да подкрепи по-доброто разбиране на многопластовите ползи за обществото и околната среда, предоставяни от дейността на собствениците на земеделски земи, мениджърите на земеделски земи и тези, свързани с управлението на някои дейности за селски туризъм и отдих.

Следните организации – Организацията на Европейските собственици на земеделски земи, Копа Коджека, Конфедерецията на Европейските собственици на гори, Международен съвет по лова и опазване на дивеча, Европейската федерация за лов и консервация и Асоциацията на европейските исторически къщи в момента работят на ниво ЕС, за да се опитат да разберат степента, в която собствениците на земеделски земи и мениджърите на имоти и стопанства предоставят услуги в културните екосистеми /УКЕ / както и как и дали техните земи могат да предоставят повече УКЕ.

УКЕ са нематериалните ползи, които хората получават от екосистемите, като например позитивно естетическо впечатление или отдих.

Този въпросник е насочен към лица, които са ангажирани в предоставянето на УКЕ чрез начина, по който менажират земи, частна собствености или други имоти и стопанства.

Част I. Осигуряване на /УКЕ/ услуги в културните екосистеми
1. Моля опишете типовете местообитания/характеристики на имотите, които менажирате /отметнете всички приложими характеристики/.
Други /моля опишете/
Your answer
2. Кои от следните дейности се извършват към момента на земите /парцелите които менажирате?
Друго /моля избройте/
Your answer
3. Кои от долуизброените дейности могат евентуално да се извършват върху земята която управлявате?
Друго /моля избройте/
Your answer
4. Каква инфраструктура е налична за достъп до земите/имотите?
Други /моля опишете/:
Your answer
Част II. Мениджмънт на услугите предоставяни от културните екосистеми /УКЕ/
5. До каква степен УКЕ са интегрирани в дългосрочното планиране на земите/имотите, които управлявате? *
Ако отговорът Ви е малко/значително моля опишете кои УКЕ се отнасят най-много за Вашите земи/парцели?
Your answer
6. Има ли определени дейности, които да представляват препятствие за земите/имотите които управлявате? /например достъп до земя, висок брой посетители, неправилно паркиране, разхвърляне на отпадъци, ограничения в земеползването и др./ *
Ако да, моля да предоставите допълнителна информация
Your answer
7. Какви типове действия извършвате за да подкрепите УКЕ на Вашите земи/имоти?
Други (моля избройте)
Your answer
Part III. Финансиране
8. Получавате ли финансови ползи от УКЕ /например от такси за ползване, финансиране/ от земите/имотите, които управлявате? *
Ако да, моля опишете типа ползи.
Your answer
9. Могат ли земите/имотите които управлявате да предложат повече УКЕ дейности /които осигуряват нематериални ползи на хората, като позитивно естетическо впечатление или отдих/ ако получавахте допълнителен стимул /например финансово подпомагане, по-добра разпознаваемост или други/? *
Ако да, кои УКЕ бихте могли да предоставяте/поддържате в повече? /Моля отбележете всички които са приложими/
Друго /моля избройте/
Your answer
10. Мислите ли, че държавните органи могат да помогнат на собствениците/мениджърите на земеделски земи да доставят/поддържат повече УКЕ? *
Ако да, моля обяснете:
Your answer
11. Има ли разходи свързани с предоставянето/поддържането на УКЕ на Вашите земи/имоти? *
Ако да, моля обяснете:
Your answer
Part IV: Детайли за попълващия въпросника
12. страна
Други /моля опишете/
Your answer
13. Възраст *
14. Пол *
15. Кое от долуизброените най-добре описва къде се намират земите/имотите които управлявате? *
16. В кои дейности участвате вие лично? / моля отметнете всичко което отговаря/
Други (моля уточнете):
Your answer
Благодаря, че попълнихте въпросника!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms