แบบทดสอบ ฐานการเรียนรู้เรื่อง สวนหิน
คำชี้แจง*** 1.แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับใบเกียรติบัตร
2.ใบเกียรติบัตรจะถูกส่งไปยัง E- mail ที่กรอกไว้หลังทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ขอขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
Email *
ชื่อ-สกุล (ใส่คำนำหน้าชื่อมาด้วย) *
1. การจำแนกหินชนิดต่างๆสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท *
1 point
2. หินชนิดใด มิใช่ ประเภทหินอัคนี *
1 point
3. หินชนิดใด มิใช่ ประเภทหินตะกอน *
1 point
4. หินชนิดใด มิใช่ ประเภทหินแปร *
1 point
5. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการเกิดหินทรายได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
6. Breccia มีความสัมพันธ์กับข้อใด *
1 point
7. ฟอสซิลส่วนใหญ่มักพบเจอในหินใด *
1 point
8. หินในข้อใดที่ทำปฏิกิริยากับกรดแล้วเกิดเป็นฟองฟู่ของก๊าซ *
1 point
9. หินใดมีลักษณะรูพรุนอยู่ทั่วก้อนมีสีแดงถึงน้ำตาลแดง แข็งจับตัวกันเป็นก้อน *
1 point
10. หินข้อใดที่เกิดจากการแทนที่ของซิลิกาที่ไหลเข้าไปแทนที่อินทรียวัตถุทำให้คงสภาพ *
1 point
11. หินทราเวอทีน (Travertine) นำมาใช้ประโยชน์ด้านใดเหมาะสมสุด *
1 point
12. หินข้อใดที่นำมาทำเครื่องประดับ และทำเลนส์ *
1 point
13. มนุษย์นำหินในข้อใดมาเผาไฟเพื่อเปลี่ยนให้เป็นปูนขาว แล้วนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ อย่างหลากหลาย *
1 point
14. ข้อใดเป็นหินที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ *
1 point
15. หินในข้อใดที่นิยมนำมาสร้างโต๊ะม้านั่ง *
1 point
16. องค์ประกอบของหินในข้อใดที่มีแร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอร์ตและแร่อื่นๆ *
1 point
17. หินในข้อใดที่ทำให้เกิดโครงสร้างระนาบที่ เรียกว่า schistosity *
1 point
18. หินแกบโบร (Gabbro) ประกอบด้วยแร่ในข้อใดถูกต้องที่สุด *
1 point
19. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของหินไนส์ ได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
20. ไครนอยด์ คือข้อใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of dei. Report Abuse