HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A BTM marketing és tájékoztatási célú adatkezeléséről

A Budapesti Történeti Múzeum, mint személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.

Az alábbi személyes adatok kerülnek tárolásra, adatfeldolgozásra a BTM közönségkapcsolati főosztályán és csoportjaiban:


Email address *
Név: *
Your answer
Telefonszám:
Your answer
Postacím:
Your answer
Munkahelye neve:
Your answer
Munkahelye címe:
Your answer
Munkahelyi telefonszáma:
Your answer
Beosztása:
Your answer
Melyik intézmény hírei érdekelnek? (több válasz is lehetséges) *
Required
Az alábbi információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok:
Információk az adatkezelőről
Információk az adatkezelőről

1. Adatkezelő azonosító adatai:
Budapesti Történeti Múzeum
székhely: 1014 Budapest, Szt. György tér 2.

Releváns kapcsolattartási adatok:
Telefonszám: +3614878801
E-mail cím: gdpr@mail.btm.hu

2. Adatkezelés célja:
Marketing célú információk, pl. kiállítási meghívók, programajánlók, hírlevél, stb. e-mail-ben, telefonon, postai úton történő kiküldése.

3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, amennyiben az érintett az Adatkezelő által rendszeresített formában hozzájárul adatainak kezeléséhez.

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:
Amennyiben hozzájárul: név, e-mail-cím, telefonszám, postacím, munkahely neve, munkahely címe, munkahely postacíme, munkahely telefonszáma.

5. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés céljának fennállásáig, annak megszűnését követően, illetőleg hozzájárulás-visszavonás esetén a visszavonás napjától számított legkésőbb 10 napig.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
Az Adatkezelő közönségkapcsolati munkatársai.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő önkormányzati fenntartású költségvetési szerv,gazdálkodása törvény erejénél fogva átlátható, működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer(ek) működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint a GDPR előírásainak érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen.


Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
Az érintettnek jogában áll kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, helyesbítést vagy törlést vagy kezelés korlátozását kérje. Az érintett bármely időpontban visszavonhatja hozzájárulását.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service