Въпроси, които искате да зададете на Христо Нейчев, във връзка с StartUP Bootcamp #7: Как да си намерим клиенти

Вашите въпроси ще насочат гост-лектора към темите, които са ви интересни и искате той да засегне по време на презентацията си.

    Не забравяй!!!

    Може да спечелиш Тениска StartUP, ако зададеш най-интересния въпрос към Христо Нейчев.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question