Ortografia. Alternança accent-dièresi en paraules de la mateixa família

50 preguntes (a, b, c...)

  Reescriu les sèries de paraules següents afegint-los accents i dièresis quan calga.

  Escriu les paraules separades solament per un espai. No escrigues cap signe de puntuació ni espai al final de l'última paraula. Pots consultar el Diccionari Normatiu valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question