แบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
หน่วยงานที่สังกัด *
ตำแหน่ง *
ความถี่ของการเข้าใช้งาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
ด้านการใช้งานระบบ
ระบบใช้งานง่าย สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้ *
ความชัดเจนของคำอธิบาย ส่วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอของระบบ *
ความชัดเจนของคำอธิบาย ส่วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอของระบบ *
ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้องตรงตามความต้องการ *
ระบบสามารถทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ *
ระบบมีการแจ้งเตือนการทำงาน เมื่อมีการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและการกรอกข้อมูลผิดพลาด *
ระบบมีการแสดงผลรายงานที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ *
ระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน *
ระบบมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้อยู่เสมอ *
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร *
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบที่ชัดเจน *
ให้บริการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบด้วยความรวดเร็ว *
ด้านความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ *
ความต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบ *
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service