Søknad om midlertidlig dispensasjon fra utdanningskravet
Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. I Forskriften om pedagogisk bemanning og dispensasjon med merknader står det i § 3 midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet at:
“Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det og stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage”.

I Departementets merknader til § 3 står det videre at det er barnehageeier som kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder. I kommunes vurdering av en søknad om midlertidig dispensasjon skal den reelle kompetansen for den personen det søkes for vurderes (kompetanse og erfaring), samt om det skal stilles vilkår. Slike vilkår kan blant annet være veiledning av barnehagelærer. Videre må det komme frem i søkand om det på sikt er mulig å få kvalifiserte søknader innen rimelig tid, og tidsrom det søkes om dispensasjon for. En søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder skal inneholde en skriftlig uttalelse fra barnehagens styrer.

En søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, kan innvilges, for inntil ett år om gangen. En dispensasjon er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det er av den grunn ikke adgang til å ta med seg en dispensasjon fra en barnehage til en annen barnehage.

Søknaden skal ha følgende vedlegg:
Kopi av annonse fra offentlige medier der stillingen har vært utlyst med dato for utlysning.
Søkerliste som er anonymisert, med relevant utdanning
Relevante CV for den det søkes om dispensasjon for og styrers uttalelse om den det søkes for.
Plan for veiledning
Email *
Barnehagens navn *
Barnehageeiers navn *
Styrers navn *
Styrers telefonnummer *
Barnehagens adresse og postnummer *
Antall barn under 3 år *
Antall barn over 3 år *
Antall deltplasser *
Antall helplasser *
Barnehagens grunnbemanning *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trondheim kommune. Report Abuse