Přihláška do DiscDog klubu ČR
Příjmení *
Last Name
Your answer
Jméno *
First Name
Your answer
Titul
Degree
Your answer
Datum narození - rok *
Date of birth (year)
Your answer
Měsíc *
Month
Den *
Day
Ulice *
Street
Your answer
Číslo popisné *
House number
Your answer
PSČ *
ZIP code
Your answer
Město *
City
Your answer
Adresa pro korespondenci (Pokud je jiná...)
Address for correspondence (If its different...)
Your answer
e-mail *
Your answer
Telefon *
Phone number
Your answer
Člen ČKS *
(only for czech)
Číslo průkazu ČKS
Uveďte, pokud jste již členem
Your answer
znánku ČKS *
Přihlašuji se tímto ke členství v DiscDog Klubu České republiky (dále jen "Klub") a zavazuji se dodržovat řády a směrnice klubem vydané. Souhlasím s vedením svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, a pod.) v databázi. Souhlasím, aby uvedená data sloužila jako podklady pro činnost Klubu a s jejich zveřejněním v souvislosti s činností Klubu, včetně zveřejnění na internetových stránkách Klubu. Dále souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda a pod.). *
This is my application for Czech DiscDog Club membership and I pledge to follow all the rules and regulations set by the Club. I agree that my personal data (first and second name, date of birth, phone number, address etc.) will be added into a database. I agree that these data can be used for the Club´s operation and that they can be published if it is related to the Club´s operation, including releasing these data on the Club´s official websites. I also agree that these data will be passed on a person responsible for the data´s processing and on event organisers. I agree with publishing of my personal data, my competition ahcievements and/or my post (judge, chairperson etc.).
Required
Pokud je vám v době přihlášení méně, než 18 let, uveďte zde jméno a datum narození zákonného zástupce, který tímto souhlasí s vaším vstupem do Klubu
If you are younger then 18, please state the name and date of birth of your legal guardian, who agrees with your admission.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy