Reglament per a la declaració de béns d'interès cultural immaterial i béns catalogats immaterials de Menorca
Enquesta de participació ciutadana per a l'elaboració del Reglament per a la declaració de BICIM i BCIM que promou el Consell Insular en desplegament dels articles 15 i 18 de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que atorguen als respectius consells insular la competèn-cia per declarar béns d'interès cultural immaterial i béns catalogats immaterials en els seus propis territoris.
1. Pensau que a Menorca hi ha elements i manifestacions del nostre patrimoni immaterial que s'haurien de salvaguardar a través de la declaració d'alguna de les categories que preveu la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears?
Clear selection
2. Si heu contestat que SÍ a la pregunta anterior, especificau-ne un màxim de tres.
3. Quins perills creis que corren aquests elements si no s'estableixen mesures de salvaguarda?
4. Considerau adient que el Consell Insular promogui un reglament per a la declaració de béns d'interès cultural immaterial (BICIM) i béns catalogats immaterials (BCIM)?
Clear selection
5. Qui considerau que ha d'instar la declaració de BICIM i BCIM?
6. Quins d'aquests criteris pensau que s'han de tenir en compte per declarar un bé d'interès cultural immaterial? (Assenyalau, si us plau, els cinc que considereu més importants)
7. Si s'han alterat els marcs temporals, físics o materials d'un bé declarat o catalogat immaterial...
Clear selection
8. Considerau adient que el Consell creï un registre de béns d'interès cultural immaterial de Menorca?
Clear selection
9. Quines altres mesures alternatives pensau que es poden adoptar per salvaguardar els elements del patrimoni immaterial de Menorca?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy