XVII MAZOWIECKI PRZEGLĄD RECYTATORSKI JEDNEGO POETY - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Nazwa placówki zgłaszającej *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Tytuł utworów - I etap eliminacji *
Każdy wybiera dwa wiersze. Utwory w języku obcym
Your answer
II etap eliminacji *
Obowiązują: dwa wiersze, w tym jeden nieprezentowany w I etapie Utwory w języku obcym
Your answer
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, akceptuję warunki Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety i wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach w/w. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OŚRODEK KULTURY ARSUS W DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY.2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Przeglądu Recytatorskiego.3.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.4.W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem Przeglądu Recytatorskiego; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zgłoszenia do Przeglądu i związanych z nim obowiązków. Jednocześnie wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu Przeglądu oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet itp.).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service