Poströstning Föreningen för Fjällbacka inför årsmöte 20210715
Email *
Namn: *
Medlemsnummer = kundnummer (finns på din faktura) *
FRÅGA OM MÖTET UTLYSTS I TID
Kallelse ska enligt föreningens stadgar se senast 2 veckor före mötet. Underlag skickades ut tillsammans med Fjällbacka-Bladet som anlänt till medlemmarna under vecka 24-25, dvs minst 3 veckor före årsmötet.
Anser årsmötet att mötet utlysts i tid?
VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
Förslag Rebecca Trehammar
Godkänns förslaget av ordförande för mötet?
VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Förslag Hans Schub
Godkänns förslaget av sekreterare för mötet?
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020/2021
Se information på www.fjallbackabladet.se
Kan verksamhetsberättelsen för det gångna året godkännas?
DET EKONOMISKA RESULTATET FÖR 2020/2021
Se information på www.fjallbackabladet.se
Kan den ekonomiska sammanställningen för det gångna året godkännas?
REVISIONSBERÄTTELSEN 2020/2021
Se information på www.fjallbackabladet.se
Kan revisionsberättelsen för det gångna året läggas till handlingarna?
ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2020/2021
Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021?
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019/2020
Se information på www.fjallbackabladet.se
Kan verksamhetsberättelsen för det föregående verksamhetsåret godkännas?
DET EKONOMISKA RESULTATET FÖR 2019/2020
Se information på www.fjallbackabladet.se
Kan den ekonomiska sammanställningen för det föregående verksamhetsåret godkännas?
REVISIONSBERÄTTELSEN 2019/2020
Se information på www.fjallbackabladet.se
Kan revisionsberättelsen för det föregående verksamhetsåret läggas till handlingarna?
ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2019/2020
Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020?
OMVAL AV STYRELSELEDAMÖTER
I tur att avgå är Annelie Kahlman-Torstensson, Hans Schub, Johan Ulriksson och Eva Björving.
Kan dessa personer omväljas på två år?
NYVAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Lars Kahlman och Kathrine Kahlman är föreslagna som nya ledamöter.
Kan Lars Kahlman väljas på 1 år och Kathrine Kahlman väljas på 2 år?
VAL AV ORDFÖRANDE FÖR DET KOMMANDE VERKSAMHETSÅRET 2021/2022
Förslaget är omval av Rebecca Trehammar
Kan årsmötet välja Rebecca Trehammar som ordförande för 2021/2022?
VAL AV REVISORER
Förslaget är Monica Tollborn och Karin Nordblom som ordinarie revisorer samt Britta Konow som suppleant.
Kan mötet välja revisorer enligt detta förslag?
VAL AV VALBEREDNING
Förslaget är Mikael Westerberg och Gisela Sigefjord Engberg.
Kan mötet välja valberedning enligt detta förslag?
MEDLEMSAVGIFTEN
Förslaget är att behålla nuvarande avgift på 300 kr.
Kan mötet godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift?
PRISET FÖR LÖSNUMMER AV FJÄLLBACKA-BLADET
Förslaget är att behålla nuvarande pris på 100 kr.
Kan mötet godkänna förslaget om oförändrad lösnummerpris?
MÖTET AVSLUTAS - TACK FÖR DIN MEDVERKAN
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy