แบบประเมินวิทยากร
ชื่อวิทยากร : ปกรณ์ เงามุข
หลักสูตรที่ประเมิน
ชื่อหลักสูตรที่ท่านอบรม *
กรณีเลือกหลักสูตรอื่นๆ กรุณาระบุชื่อหลักสูตร
Your answer
วันที่เริ่มอบรม *
MM
/
DD
/
YYYY
วันสิ้นสุดการอบรม *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่อบรม *
ประเมินวิทยากร
*
พอใช้
ดี
ดีมาก
การบรรยายครอบคลุมทุกหัวข้อวิชาได้อย่างครบถ้วน
การบรรยายรักษาเวลาได้ดี
ความสามารถในการถ่ายทอดและตอบข้อซักถาม
การใช้สื่อประกอบการสอน/การยกตัวอย่าง/กรณีศึกษา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy