แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบประเมินการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1,793 responses
Loading...
Loading responses...
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
No responses yet for this question.
อายุ
No responses yet for this question.
ระดับการศึกษา
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความพึงพอใจ
No responses yet for this question.
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.