แบบประเมินการใช้งานพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำชี้แจง:
แบบประเมินนี้จัดทำเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด
1. หน่วยงาน *
2. จำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด (คน) *
Your answer
3. วัน เดือน ปี ที่ใช้บริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
4. ความพึงพอใจในการให้บริการพื้นที่ *
5
4
3
2
1
4.1 ด้านการการติดต่อประสานงาน
4.2 ด้านบุคลากรที่อำนวยความสะดวก
4.3 ด้านบริเวณพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้
4.4 ด้านอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
4.5 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse