Phiếu khảo sát môn học

Các anh/chị SV thân mến.
Khảo sát ý kiến SV về môn học là một hoạt động đảm bảo chất lượng thường niên của nhà trường, thông qua đó trường có cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nguyện vọng của SV ngày một tốt hơn.
Tham gia đóng góp ý kiến qua phiếu khảo sát môn học vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi được thể hiện những tâm tư nguyện vọng của SV trong quá trình học tập tại trường. Phòng KT&ĐBCL cam kết bảo bật tuyệt đối thông tin trả lời phiếu khảo sát môn học của anh/chị. Rất mong nhận được sự tham gia tích cực, cởi mở và khách quan của anh chị. Chân thành cảm ơn!

Anh/chị vui lòng trả lời cho từng môn học ứng với GV phụ trách môn đó, bấm nút GỬI khi hoàn thành các câu trả lời, sau đó bấm vào chữ GỬI PHẢN HỒI KHÁC trong trang web mới mở ra để tiếp tục cho ý kiến về các môn học khác cho đến khi hết tất cả các các môn học có trong danh sách dưới đây MÀ anh/chị có học trong học kỳ này.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Môn học có giáo trình phù hợp với mục tiêu của môn học
  Môn học có tài liệu tham khảo phù hợp với mục tiêu của môn học
  Việc phân bổ lượng kiến thức của môn học là phù hợp so với số tín chỉ
  Trình tự sắp xếp môn học này trong chương trình giáo dục là phù hợp
  Kiến thức tiếp thu từ môn học là cần thiết, bổ ích
  Kỹ năng được rèn luyện qua môn học là cần thiết, bổ ích
  Please enter one response per row
  GV truyền đạt nội dung của môn học rõ ràng, dễ hiểu
  GV trình bày nội dung của môn học sinh động, lôi cuốn
  GV nêu rõ tài liệu bắt buộc để SV chuẩn bị bài trước 
  GV giới thiệu tài liệu tham khảo để SV mở rộng kiến thức
  GV cung cấp thông tin về khả năng ứng dụng thực tiễn của môn học
  GV đảm bảo thời gian giảng dạy trên lớp
  GV đảm bảo được tiến độ giảng dạy theo thời lượng phân bổ
  GV vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học
  GV sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học 
  GV khuyến khích SV suy nghĩ độc lập
  GV hướng dẫn và tư vấn hoạt động học tập cho SV
  GV tích cực giải đáp thắc mắc của SV
  GV có tương tác tốt với SV
  GV thể hiện sự nhiệt tình trong giảng dạy 
  GV đưa ra hình thức đánh giá phù hợp với nội dung của môn học
  GV công tâm trong việc đánh giá năng lực của SV
  GV có tác phong sư phạm tốt
  Please enter one response per row
  This is a required question