แบบสำรวจข้อมูลความต้องการระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทางการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางการศึกษาเอกชน เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะในการให้บริการแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลคุณภาพมาตรฐานการศึกษาค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) และข้อมูลทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงหรือที่เป็นจุดเด่น จุดแข็ง จุดขาย ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้ปกครองใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกรับบริการ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำระบบสารสนเทศดังกล่าว มีความครบถ้วน สมบูรณ์ โดยโรงเรียนเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม จึงขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสำรวจ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบและฐานข้อมูลสำหรับงานบริการ ต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Office of the Private Education Commission. Report Abuse - Terms of Service