แบบสอบถามโครงการสำรวจการความคิดเห็นของนักเรียนต่อการยอมรับการใช้วัตถุดิบ GMOs ในส่วนผสม การติดและการร่วมกันกำหนดฉลาก GMOs ที่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์อาหาร คณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คำชี้แจง แบบสอบถาม
1. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการยอมรับการใช้วัตถุดิบ GMOs เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการติดฉลาก GMOs ในผลิตภัณฑ์อาหาร
3. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อแนวทางการกำหนดฉลาก GMOs ที่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
4. โปรดเติมเครื่องหมายถูก และกรอกข้อความให้สมบูรณ์
โปรดกรอกข้อมูลชื่อ - สกุล *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms