แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ "งานทะเบียน"
1.ประเภทผู้ใช้บริการ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ประสบการณ์ในการมาใช้บริการ
Clear selection
4.ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (พูดจาสุภาพอ่อนหวาน อัธยาศัยดี ตอบคำถามและอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน)
Clear selection
5.ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (บริการด้วยความเต็มใจ นอบน้อม เอาใจใส่)
Clear selection
ุ6. ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ (มีความรวดเร็ว ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก)
Clear selection
7.ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ (แยกประเภทอย่างชัดเจน ช่องทางเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ)
Clear selection
8.ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (มีเก้าอี้เพียงพอ แอร์เย็นสบาย บริการน้ำดื่ม Free WiFi ห้องน้ำสะอาด)
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy