Въпросник за пациентки с рак на млечната жлеза
Уважаеми дами,

Срещата с онкологичното заболяване е изпитание за Вас, Вашите близки, медицинските специалисти и всички, ангажирани с лечението му. Ние, в Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, бихме искали да Ви помолим да отделите не повече от 10 минути, за да дадете своето мнение по въпроси, които ще ни помогнат да бъдем по-информирани за потребностите на жените с рак на млечната жлеза.

Въпросите са общи и се отнасят до пациентите с рак на млечната жлеза изобщо.

Благодарим за отделеното време!

Резултатите от изследването ще бъдат използвани единствено и само в подкрепа на дейностите на АПОЗ. Участието в изследването е анонимно и доброволно.

Екипът на АПОЗ

До колко, според Вас, пациентите са информирани относно рака на млечната жлеза в началните етапи на своето заболяване?
От къде, според Вас, пациентите получават информация за рака на млечната жлеза?
От къде, според Вас, пациентите биха искали да получават информация за рака на млечната жлеза?
Към кого, според Вас, пациентите се обръщат първоначално при новопоявил се симптом, свързан с рака на млечната жлеза?
Кой насочва пациентите към лечебното заведение и конкретния специалист за лечение на тяхното заболяване?
Кой, според Вас, взема решенията в началните етапи на лечение на рака на млечната жлеза?
Информирани ли, според Вас, пациентите относно реда за поставяне на диагнозата рака на млечната жлеза?
Според Вас, какъв обикновено е интервалът от диагнозата до започване на лечението?
Доколко, според Вас, пациентите са въвлечени във вземането на решение относно лечението на тяхното заболяване?
Какви проблеми и трудности срещат, според Вас, пациентите при лечението на заболяването си?
Какви са очакванията, според Вас, на пациентите от лечението при рак на млечната жлеза?
Информирани ли са, според Вас, пациентите относно различните видове лечения (хирургично, хормонално, химиотерапия, таргетно, лъчелечение), както и за тяхното значение при рака на млечната жлеза?
Информирани ли, според Вас, пациентите че, при определени обстоятелства преди хирургията би могло да се започне с лекарствено лечение?
Според Вас, пациентите правят ли разлика между лечението на ранно и метастатично заболяване?
Информирани ли са пациентите за целите на различните видове лечения (неоадювантно, адювантно, метастатично)?
Според Вас, информирани ли са пациентите за прогнозата при тяхното конкретно заболяване?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms