แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
พบเห็นเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ โปรดแจ้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ซึ่งข้อมูลของท่านถือเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

วิธีการร้องเรียน :
1. กรอกข้อมูลตามรายละเอียดนี้ แล้วกดส่ง(Submit) ข้อมูลไปยังระบบรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
2.  โทรศัพท์ 042-811293,042-814984
      โทรสาร : 0-4283-2320
      อีเมล์ Loei@m-society.go.th 
      เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/loeisocietynews/

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000    
                                           
หมายเหตุ :   แบบฟอร์มรับร้องราวร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เรื่องราวร้องเรียน ของท่านได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว ขอความกรุณา  
1.  ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ สถานที่ร้องเรียนให้ชัดเจน
2.  ให้กรอกรายละเอียดของตัวผู้ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก เบอร์ติดต่อกลับ/อีเมล์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณา
การแก้ไข หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
** กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น **
ชื่อ-สกุล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์
เรื่องที่ต้องการร้องเรียน(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) *
สถานที่ *
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy