Ankieta dla gości indywidualnych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na potrzeby ewaluacji programu edukacyjnego dla gości indywidualnych. Niniejsza ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą wykorzystane do planowania nowych wydarzeń edukacyjnych w muzeum. Uprzejmie prosimy o podzielenie się z nami Państwa opinią i udzielenie możliwie wyczerpujących odpowiedzi.
1. W jakich zajęciach brali Państwo udział? *
W przypadku, gdy brali Państwo udział w kilku aktywnościach, prosimy o wybranie tej, z której korzystali Państwo najczęściej, bądź wypełnienie ankiety dla każdej z aktywności oddzielnie.
2. W jakim stopniu uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do poszerzenia wiedzy o: *
skala od 1–5 (1 wcale, 5 bardzo)
1
2
3
4
5
a. postaci króla Jana III i jego epoce
b. postaci Stanisława Kostki Potockiego i jego epoce
c. potrzebie ochrony zabytków
d. potrzebie ochrony przyrody
3. Jeśli otrzymali Państwo w trakcie zajęć materiały edukacyjne, prosimy o ocenę, w jakim stopniu były one przydatne.
wcale
bardzo
4. W jakim stopniu uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do nabycia nowych umiejętności? *
skala od 1–5 (1 wcale, 5 bardzo)
1
2
3
4
5
społecznych (np. budowania pozytywnych relacji z otoczeniem, otwartości, pracy zespołowej, motywowania siebie i innych)
komunikacyjnych (np. słuchania, formułowania wypowiedzi, dyskutowania)
manualnych (np. pisania, rysowania, malowania, umiejętności rzemieślniczych)
intelektualnych (np. opisywania, analizowania, wnioskowania, syntezy informacji, koncentracji)
5. Czy użyte podczas zajęć pomoce i materiały przybliżyły Państwu historię pałacu, wilanowskiej kolekcji dzieł sztuki lub bogactwo flory i fauny parku? *
6. W jakim stopniu byli Państwo zadowoleni z udziału w zajęciach? *
wcale
bardzo
7. Czy planują Państwo udział w innych zajęciach edukacyjnych? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms