Zapis na powiadomienie o starcie zapisów 43 edycji Alpha
Email address *
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kurs Alpha z siedzibą przy ul.Grójecka 38, 02-314 Warszawa
2) kontakt inspektorem ochrony danych osobowych, Kurs Alpha z siedzibą przy ul.Grójecka 38, 02-314 Warszawa, e-mail: czegoszukasz.org@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z zapisem uczestników, oraz kontaktu z nimi;
4) Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych lub stosownych upoważnień;
5)Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w każdym przypadku nie dłużej jednak niż termin ostatniego spotkania 43 edycji;
7) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 0
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach wymienionych w pkt 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
Czy wyrażasz zgodę ? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.