Онлайн анкета
Тази анкета се провежда в рамките на договор № BG05M9OP001-2.005-0155-C01 по проект „Алтернативен свят“. Проектът се изпълнява от община Джебел, и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Вашите имена: *
Моля, посочете вярното за Вас: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.