PRIJAVNICA ZA POLETNI TABOR
Email address *
Ali dovolite, da AUR - Akademija za ustvarjalno računalništvo uporablja zgoraj navedeni e-naslov za obveščanje v zvezi s Poletnimi akademijami v naravi, letnimi tečaji in drugimi aktivnostmi povezanimi z AUR? *
Ime in priimek starša *
Your answer
Ime in priimek udeleženca/ke *
Your answer
Spol udeleženca/ke *
Naziv šole, ki jo vaš otrok obiskuje *
Your answer
Domači naslov *
Your answer
Telefonska številka za nujne primere *
Your answer
Izberite razred ali letnik, ki ga vaš otrok obiskuje *
Izberite Akademijo za katero želite oddati prijavo *
Ali ima prijavljeni že kakšno znanje iz zgoraj označenega področja? Kakšno? *
Your answer
Ali ima prijavljeni, kakšne zdravstvene omejitve pri prehrani? Ali se drži kakšne diete. *
Your answer
Ali prijavljeni redno uporablja zdravila? *
Ali ima prijavljeni kakšne vedenjske ali razvojne motnje? *
Ali ima prijavljeni kakšne psiho-socialne motnje? *
Ali dovolite organizatorju, da fotografije udeležencev/enk, objavi na svoji spletni strani, instagramu, facebooku in promocijskih gradivih? *
Ali bi želeli naročiti tiskano fotoknjigo (ki ni všteta v ceno)? *
Ali želite imeti, v nedeljo, kosilo na izbrani turistični kmetiji? *
Ali soglašate s tem da AUR - Akademija za ustvarjalno računalništvo uporablja vaš e-mail za obveščanje o novih tečajih in taborih? *
Ali ste strinjate s spodaj navedenimi pogoji? *
Pogoji / pravila udeležbe
SPLOŠNE INFORMACIJE
Z oddajo prijave, hkrati potrjujete, da ste seznanjeni in, da se strinjate z naslednjimi pogoji:
- Organizator Poletnih akademij v naravi je AUR - Akademija za ustvarjalno računalištvo, izobraževanje in storitve, Matej Milek s.p.
- Organizator bo navedene osebne podatki hranil, obdeloval in uporabljal v skladu z novo zakonodajo GDPR (Uredba (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov) in jih uporabljal za izvedbo Poletne akademiji v naravi.
- Organizator osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
- Poletna akademija v naravi bo izvedena ne glede na vremenske razmere. Organizator bo posebne aktivnosti in izobraževanje prilagajl vremenskim razmeram, fizičnim, razumskim in kognitivnim sposobnostim udeležencev/enk.
- Prevoz na Turistično kmetijo in z nje organizira prijavitelj sam.
- Organizator bo spremljal udeležence pri posebnih aktivnostih, izobraževalnem programu in obedovanju.
- Organizator bo na voljo udeležencem/kam ves čas trajanja Poletne Akademije v naravi.
- Organizator bo na voljo za komunikacijo prijaviteljem (staršem) od 9:00 do 21:00.
- Ne kupujte novih stvari za udeležbo. Udeleženci/ke naj ne nosijo s seboj stvari, "ki jih je škoda".

PRIJAVA UDELEŽBE
- Oddana prijava še ne zagotavlja mesta ali izvedbe na izbrane Akademije v naravi.
- Akademijo v naravi bo organizator izpeljal, če se bo prijavilo zadostno število (6) udeležencev/enk.
- Končni izbor bo odvisen od vrstnega reda prijav in plačil. S plačilom uradno potrdite prijavo.
- Prijave so možne do vključno 24. 6. 2019. Plačila so možna ali 8 dni pred začetkom izbranega termina Poletne akademije v naravi oz. do 28.6 2019, če ste se prijavili na 1. termin Poletne akademije v naravi.
- Plačilo na obroke je možno le po predhodnem dogovoru z organizatorjem.
- Po oddani prijavi boste predvidoma v roku 8-ih dni prejeli obvestilo o prejeti prijavi in nadaljne informacije v zvezi s plačilom akademije.

PRAVILA ZA UDELEŽENCE
- Udeleženec/ka ne potrebuje svojega računalnika ali predhodnega znanja.
- Udeleženec/ka je odgovoren za vse svoje osebne predmete in zadolženo opremo.
- Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena v času izobraževanje, obedovanja, posebnih aktivnostih in ponoči od 21:00 do 7:00.
- Udeleženec/ka bo upošteval/a vsa navodila in varnostne ukrepe organizatorja in oseb, ki poslovno sodelujejo z organizatorjem.
- Udeleženec/-ka nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo/njeno življenje oz. bolezni, katere stanje bi se zaradi aktivnosti v sklopu Poletne akademije v naravi lahko poslabšalo.
- Na Poletni Akademiji v naravi je prepovedano uživanje alkohola ali drugih omamnih sredstev.
- Uživanje sladkarij in industrijsko predelane hrane ni zaželjeno in se bo izvajalo po dogovoru.
- Udeleženec/ka mora imeti v času trajanja Poletne akademije v naravi urejeno zdravstveno zavarovanje.
- Organizator v času trajanja Poletne akademije v naravi ne nosi odgovornosti za kakeršnekoli poškodbe ali lastnine udeleženca/ke.
- V prostem času udeležencev/enk ni dovoljeno zapuščanje površin, ki so posebej namenjene za udeležence/ke Poletne akademije v naravi. Prav tako ni dovoljeno preživljenje prostega časa v objektih in na površinah, ki niso namenjeni udelžencem/kam, brez nadzora lastnikov in organizatorja.

ODPOVED UDELEŽBE
- Odpoved udeležbe mora biti organizatorju podana v pisni obliki vsaj 8 dni pred začetkom izbranega termina Poletne akademije v naravi. V takem primeru se vrne celotna kupnina.
- Odpoved udeležbe, manj kot 8 dni pred začetkom izbranega termina Poletne akademije v naravi, zaradi zdravstvenih težav, je možna na podlagi uradnega zdravniškega potrdila. V takem primeru se vrne del kupnine, ki je vezan na stroške udeleženca/ke.
- Odpoved udeležbe, manj kot 8 dni pred začetkom izbranega termina Poletne akademije v naravi, zaradi želje prijavitelja ali prijavljenega, je možna na podlagi pisnega obvestila organizatorju. V takem primeru se vrne del kupnine, ki je vezan na stroške udeleženca/ke.
- Če se v času trajanja akademije izkaže, da udeleženec/ka ne izkazuje interesa za aktivno sodelovanje na delavnici, ali s svojim vedenjem moti delovni proces, ali ne upošteva danih navodil si organizator pridržuje pravico, da udeležencu/ki odpove nadaljnjo udeležbo na delavnici in o tem, ustno (po telefonu) ali pisno (po e-pošti), obvestiti njegove/njene starše. Starši takega udeleženca/ke pa ste dolžni zagotoviti prevoz iz turistične kmetije domov še isti dan. Vračilo denarja v takem primeru ni možno.

Opombe: *OŠ - Osnovna šola. **SŠ - Srednja šola.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.