ลงทะเบียนการจัดทำหนังสือประมวลบทความวิชาการ (proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2
หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (NAVE03 และ NAVE04) จากหน้าเว็บไซต์การประชุมวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2 ได้ที่ http://nave2020.svia.ac.th และส่งเอกสารดังกล่าวไปที่อีเมล์ Nave2020@svia.ac.th หลังจากที่กองบรรณาธิการได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับทางอีเมล์อีกครั้งหนึ่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นภัทร สุขสวัสดิ์ (ปรานต์) 08-8383-8406 ผู้ประสานงานฯ
(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Email สำหรับใช้ในการติดต่อกลับ *
Your answer
สังกัดคณะ / ภาควิชา / แผนกวิชา / สาขาวิชา *
Your answer
สถานศึกษาต้นสังกัด โปรดระบุชื่อวิทยาลัย... *
Your answer
สถาบันการอาชีวศึกษาต้นสังกัด *
ที่อยู่สถานศึกษาที่สังกัด *
Your answer
โปรดระบุ ชื่อและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน *
Your answer
รหัสบทความ *
Your answer
ชื่อบทความ *
Your answer
สาขาของบทความวิจัย *
รายชื่อผู้ร่วมวิจัย / คณะผู้วิจัย *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้.