Kristendomens historia: de tidiga kristna
Hängde du med i genomgången?
Gammal målning av Jesus
Namn *
Your answer
Email: din vrg-adress *
Your answer
År 49 eller 50 anordnade de Jesustroende ett möte i Jerusalem för att bland annat diskutera frågan om de kristna behövde leva efter den judiska lagen eller inte. Vad ansåg Paulus? *
Kejsar Konstantin har betytt mycket för kristendomens spridning. År 325 sammankallade han till ett kyrkomöte. Var hölls detta möte? *
I Bibeln finns fyra evangelier som alla har samma huvudperson. Vem? *
Inom den tidiga kristendomen hade man en rit som kallades agape. Vad var det?
Var Paulus en hednakristen eller judekristen? *
Paulus
De tidiga kristna hade olika uppfattningar om vem Jesus var. En grupp kristna kallades gnostiker. Vad ansåg de om Jesus? *
Vad hette den romerske kejsare som år 313 tillät de kristna att bygga kyrkor (han blev själv senare kristen)? *
Den romerske kejsaren som tillät de kristna
Vilken strafform förbjöds av kejsar Konstantin år 321? Den strafform som förbjöds hade tidigare använts för upprorsmakare i det romerska imperiet. *
Vilken är den främsta orsaken till att tron på Jesus till slut blev en världsreligion? *
Required
Utveckla ditt val av orsak! *
Your answer
Vem var Lucia? *
I den kristna kyrkan hade man tidigt tre ämbeten (roller). Vilket ämbete var högst i rang? *
Vem var, enligt dig, den viktigaste personen för den tidiga kristendomen? *
Utveckla ditt val av viktigaste person! *
Your answer
Jacob de fromme (Jesus bror)
Vad bestämdes på kyrkomötet år 325 i Nicaea? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.