โครงการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy: CBT) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัด *
คำนำหน้า (นาย,นางสาว,นาง,........) *
Your answer
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เพื่อขอหน่วยกิต CNEU)
Your answer
สถานที่ปฏิบัติงาน *
Your answer
โทรศัพทหน่วยงาน
Your answer
โทรสาร
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
อาหาร *
การเข้าพัก *
กรณีเข้าพัก ให้ระบุวันเข้าพัก (วัน -เดือน-ปี)
Your answer
กรณีเข้าพัก ให้ระบุวันออก (วัน -เดือน-ปี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service