Adhesió al manifest per a reclamar la revisió del procés selectiu al cos docent de 2019
TEXT DEL MANIFEST

El passat 15 de juny van començar els actes de presentació del concurs d’oposició amb RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, publicat al DOCG.

Enguany hi ha hagut la novetat de capgirar l’ordre de les proves i s’ha començat per les programacions. És un treball molt elaborat que ha de complir uns requisits molt clars que es publiquen en la resolució de la convocatòria. Mitjançant l’article 5.11 d’aquesta mateix, els opositors i opositores coneixen amb quins criteris s’avaluarà aquest treball.

Aquesta programació comença amb una portada amb les teves dades identificatives, i s’ha de corregir abans de la defensa oral per a avaluar-la d’acord amb els criteris publicats al portal d’educació. És important tenir en compte que les persones integrants dels tribunals són membres del cos i, per tant, coneixen a molta gent opositora. La documentació que ha de ser avaluada com a concurs, està etiquetada amb noms, cognoms i DNI. Entenem que un sistema just en un concurs, on el tribunal que emet el judici tècnic són companyes i companys, no passaria precisament perquè tinguin a les seves mans els treballs amb les nostres dades personals.

Per altra banda, no és pública una baremació oficial dels criteris d’avaluació de la primera prova del concurs, que consta de dues fases. La fase A és el treball escrit i la fase B la defensa oral d’aquest. La nota de la primera part no està dividida en dos. Moltes opositores i opositors manifestem els nostres dubtes de si aquests treballs han estat llegits i corregits i avaluats amb la ponderació que els pertoca. En molts casos la sensació és que, quan s’exposa la programació, el tribunal és la primera vegada que l’obre, perquè se’n respira desconeixement, tot i que no sempre i volem manifestar que es reconeix, d’avançat, que en molts tribunals s’ha fet la feina de manera clara, correcta i transparent. Al 2011 ja es va demanar que hi hagi interventors que segueixin el procés i l'activitat de cada tribunal per evitar irregularitats com les que s'han donat, novament, en aquestes oposicions. Els tribunals han verbalitzat tenir barems i indicador interns, que no són públics i, a més, no es poden consultar. La manca d’especialistes en legislació porta a obviar la llei de manera flagrant per part dels tribunals.

Com que consta de dues fases, entenem que en la B, quan es fa la defensa oral, per transparència haurien d’entregar un expedient amb la puntuació de cada criteri de correcció del treball escrit, però això no existeix, i quan ho hem demanat, se’ns ha negat tenir accés tot i que és documentació pública i està reconegut per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Els presidents i presidentes de tribunals han dictaminat sense cap complexe que no es podia accedir aquesta documentació per "improcedència normativa". Si no podem accedir a la informació de caràcter públic per a poder veure com s’ha avaluat, haurem de dubtar d’un procés net i transparent.

Sabem que ser membre del tribunal no és fàcil, però no és el nostre problema que el sistema sembli més propi d'un càsting per a un "Reality Show". No han estat suficientment formats ni en normativa de procediment administratiu comú ni, tan sols, en la manera de programar i treballar que ara requereix el Decret 119/2015, de 23 de juny, el 150/2017, de 17 d’octubre i l’ORDRE ENS 164/2016, de 14 de juny. Hi ha una sensació generalitzada que hi ha hagut tribunals competencialment més fluixos que els propis opositors i opositores que han suspès. En molts casos, en les presentacions orals han fet preguntes que se sortien de convocatòria i, també, preguntes que demostraven que els tribunals entenien com a praxis habitual, aspectes contraris a la llei. Més que mai, aquestes oposicions han estat una loteria i, des del nostre col·lectiu manifestem el més enorme rebuig a acceptar que aquest sistema selectiu va a sorts.

Per altra banda se sent el “rum rum” que no hi ha places per a tothom i que cal fer selecció. És obvi i això no ho discutim, però la primera prova ha de ser avaluada d’una forma totalment objectiva i, les baremacions de criteris, s’han d’aplicar totalment ajustades a dret. La normativa diu que passaran a la segona part de la prova aquells aspirants que hagin aprovat amb una nota mínima de cinc la primera fase. En cap cas es diu que en la primera fase els tribunals hagin de seleccionar personal, sinó avaluar en base a uns criteris. De no ser així, i ja hi ha jurisprudència al respecte, els tribunals estarien aplicant el principi d’arbitrarietat. Això ja seria un motiu suficient per a poder invalidar el procés selectiu, perquè és del tot il·legal. Aquesta selecció de personal, depenent d’una puntuació objectiva, ja fa el seu propi curs entre qui compleix o no amb els criteris d’avaluació. Després, en tot cas, ja serà el concurs en la fase de mèrits qui donarà plaça a uns si i altres no. Però ens resignem a acceptar que hagin estat els tribunals qui hagin fet la selecció per “entrevista”- ha suposat una extensió del decret de plantilles a la descarada-. A l’escola és cert que l’avaluació no és un número i no avaluem a tothom amb els mateixos criteris, però això és un concurs públic, pagat amb diner públic i que et dona la possibilitat d’una feina pública per a tota la vida. Els tribunals no han sabut fer el paper que els tocava fer en aquest cas i, en cas de rebre ordres com s'està dient, tampoc estaria justifica, perquè això té un nom i es diu prevaricació.

Pel que fa al tarannà més metodològic, és notori la gran manca de professionalitat dels tribunals. A les xarxes i cartes al diari podreu trobar múltiples casos de membres de tribunals atenent trucades telefòniques, utilitzant Whatsapp, no escoltant a l’opositor... Fins i tot una programació es va perdre i va aparèixer a València i va tornar per correu exprés, dos dies després que la seva opositora exposés. El tribunal la va guardar en un lloc que no li pertocava que, precisament, era la capsa de material d’una altra expositora. Com que ella no ho sabia, el president del tribunal la va buscar per internet per trobar el seu telèfon i una vocal la va afegir al facebook per demanar-li. Sembla que això sigui impossible en un procés selectiu... doncs ha passat. Aquesta programació, per cert, no tenia cap anotació i indicis d’haver estat corregida quan era el dia de l’exposició de la seva autora.

També en alguns casos, opositores que han tingut presidents de tribunal que són Inspectors d'educació, han vist com aquests tenien anotades dades que només haurien pogut extreure en la seva qualitat d'inspectors i no de Presidents de tribunal. Fer ús de les dades personals és delicte.

Altres tribunals han acceptat treballs a doble cara, han canviat dates d'exposicions a persones que no s'hi havien presentat, no han demanat els DNI...

Un cop s’han sabut les notes, ha arribat el moment de les reclamacions – un altre gran calvari -. Per sort les xarxes socials han fet aflorar una greu situació. És curiós que molts tribunals hagin volgut fer constar una reclamació oral, bé per desconeixement, o bé amb intenció d'evitar haver de fer un procés? Però amb el poder que tenen com a tribunal han fet creure a moltes opositores i opositors que no era necessari reclamar per escrit. Sense una resposta oficial, aquesta gent que va creure amb bona voluntat els tribunals, hauria perdut tot dret a interposar recurs d’alçada i continuar lluitant.

Les respostes que han presentat els tribunals, no s’ajusten a les reclamacions i al·legacions formulades i ningú ha pogut accedir a veure la baremació de puntuació obtinguda de tots els criteris d’avaluació. Diuen que és confidencial. En un concurs públic informació confidencial restringida?

El primer acord que s’ha pres és que anirem a per totes. El primer pas és un recurs d'alçada individual i un de col·lectiu. Si el departament no rectifica i es revisa la primera part del procés, amb totes les proves i testimonis (que per sort ja en disposem de desenes) s'interposarà un contenciós administratiu.

Demanem que ens ajudeu a fer visible la nostra reclamació i feu arribar aquest missatge a les persones afectades per a lluitar organitzadament i col·lectiva. Demanem a les persones afectades que ens escriguin el seu cas al correu oposicionsdocents2019@gmail.com

Plataforma d’afectades Oposicions Docents 2019

Signes el manifest?
No cal que siguis persona afectada, només que comparteixis la nostra lluita.

*Omplint el formulari autoritzo la utilització de les meves dades personals. Les adhesions al Manifest d’aquelles persones que hi hagin consentit, es publicaran a la pàgina de FB de la plataforma. La persona interessada pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Nom i cognoms *
Your answer
Professió *
Your answer
Poble o ciutat *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service