Hudební formy
HF – úvod, práce s tématy
Email address *
Doprovodný melodický útvar vznikající opakováním motivu =
1 point
Your answer
Dopište název druhu hudební faktury: jednohlas se znaky vícehlasu =
0 points
Your answer
Zjednodušení tématu (obecně) =
1 point
Your answer
Hudební složka určená stavbou skladby a jejím členěním = hudební ...
1 point
Your answer
Předehra (úvodní oddíl skladby, úvod) =
1 point
Your answer
Funkční typ hudby charakteristický předváděním témat, statickým průběhem a periodickou stavbou (podstatné jméno) =
1 point
Your answer
Zkrácení rytmických délek v tématu =
1 point
Your answer
Dopište název druhu hudební faktury: vícehlas =
1 point
Your answer
Převrácení směru intervalů v melodii
1 point
Your answer
Celková stavba skladby zahrnující všechny dílčí hudební složky a vztahy mezi nimi = hudební ...
1 point
Your answer
Zjednodušení melodické linky v tématu na 1 tón (rytmus zůstává) =
1 point
Your answer
Dohra (závěrečný oddíl skladby) =
1 point
Your answer
Hudební složka daná akordy a jejich vztahy =
1 point
Your answer
Funkční typ hudby charakteristický vývojem témat, modulacemi, neperiodickou stavbou, napětím apod. (podstatné jméno) =
1 point
Your answer
Hudební složka daná pohybem (obecně – zahrnuje rytmus, metrum, hybnost, agogiku atd.) = hudební ...
1 point
Your answer
Melodický útvar založený na stupnicovitých bězích a akordových rozkladech =
1 point
Your answer
Prodloužení rytmických délek v tématu =
1 point
Your answer
Dopište název druhu hudební faktury: vícehlas s vedoucím vrchním hlasem =
1 point
Your answer
Napodobení tématu jiným hlasem
1 point
Your answer
Hudební složka daná počtem a uspořádáním hlasů ve skladbě = hudební ...
1 point
Your answer
Dopište název druhu hudební faktury: jednohlas =
1 point
Your answer
Roztřídění skladeb podle jejich obecných vlastností (obsazení, forma, účel, závažnost atd.) = hudební ...
1 point
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy