ลงทะเบียน งานเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาภายใต้โครงการสํารวจสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (SE Landscape Survey in Thailand) -- วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ฟังผลการศึกษา SE Landscape ในประเทศไทย และร่วมให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงการศึกษา
◻ วัน-เวลา     วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

◻ สถานที่      Vie Hotel Bangkok หรือผ่านโปรแกรม Zoom

◻ กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.05 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา
                                    โดย ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
09.05 – 09.15 น. กล่าวชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์
                                    โดย Mr.Tristan Ace, Inclusive Economic Development Strategy, Policy and Programme Leadership in Asia, British Council
09.15 – 10.00 น. นำเสนอผลการศึกษาภายใต้โครงการสํารวจสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย
              โดย ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
10.00 – 11.45 น. เสวนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
11.45 – 12.00 น. จับรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสอบถามในการสำรวจข้อมูล Social Enterprise Landscape Survey
               โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ
               ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
_____________________

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAE FAH LUANG FOUNDATION UNDER ROYAL PATRONAGE. Report Abuse