สมัครอบรมหลักสูตร APR Training
หลักสูตรอบรมสัมมนาประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

___________________________

ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล

(Communication Trend in the Transformation Age)
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ​ GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square ติดทางเชื่อม BTS สยาม

เนื้อหาครอบคลุม
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Consumer Insight 2018)
+ ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน-อนาคต เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร สร้างความพึงพอใจ และค้นหาทางแก้ไขความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การบริหารแผนสื่อสารดิจิทัลแบบ 360 องศา (360 Digital Campaign)
+ ภาพรวมการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
+ สภาพแวดล้อมของสื่อดิจิทัล 2018
+ การพัฒนาแผนการสื่อสารดิจิทัลแบบ 360 องศา

การพัฒนาและบริหารแบรนด์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สู่สมัยดิจิทัล (Brand Transformation into Digital Age)
+ ภาพรวมการสื่อสารแบรนด์ ณ ปัจจุบัน
+ การพัฒนาและบริหารการสื่อสารแบรนด์
+ กรณีศึกษาตัวอย่าง

กลยุทธ์และการบริหารแผนสื่อสารปี 2018 (2018 Communication Management and Strategies)
+ ภาพรวมการสื่อสาร
+ การกำหนดกลยุทธ์ และการบริหารเครื่องมือ
+ เทคนิค และวิธีการ

___________________________

เทคนิคบริหารเนื้อหาให้ "ดัง" ปี 2018
(2018 Content Strategy, Management, Engagement)
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ​ GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square ติดทางเชื่อม BTS สยาม

เนื้อหาครอบคลุม

การวางโครงสร้างและการบริหาร เพื่อสร้างเนื้อหาเชิงกลยุทธ์
+ กระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน
+ การบริหารโครงสร้างเนื้อหาและการจัดกลุ่มเนื้อหา
+ การสร้างสรรค์ประเด็นและเนื้อหา เพื่อการสื่อสารและการตลาด

แนวคิดและการพัฒนาประเด็นหรือเนื้อหา
+ การวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหา
+ เทคนิคการสร้าง Signature Content

การพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้างความผูกพัน (Content Engagement Strategy)
+ ภาพรวม หลักการและแนวคิด
+ รูปแบบ และวิธีการพัฒนาเนื้อหาเพื่อหวังผลด้านความสัมพันธ์และผูกพัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-106-7796 หรือ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16
E. register@aprtraining.com
http://www.aprtraining.com

Email address *
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ชื่อผู้ประสานงาน *
Your answer
ตำแหน่งผู้ประสานงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน *
Your answer
สนใจอบรมสัมมนาหลักสูตร *
Required
ประเภทการสมัคร *
จำนวนผู้สมัคร *
กรอกรหัสส่วนลด (ถ้าท่านมี)
Your answer
ท่านเคยเข้าอบรมกับ APR Training หรือไม่ *
รายนามผู้เข้าอบรมสัมมนา ตำแหน่ง และอีเมล์ (โปรดระบุให้ครบทุกท่าน) *
Your answer
ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน *
Your answer
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Your answer
วันที่ท่านประสงค์ชำระเงิน *
MM
/
DD
/
YYYY
ขั้นตอนต่อไปการสมัคร
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับใบสมัครจากท่านเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยค่าใช้จ่ายจะเสนอราคาตามวันที่ท่านประสงค์จะชำระเงิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-106-7796 หรือ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16 E. register@aprtraining.com http://www.aprtraining.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms