ข้อสอบปลายภาค PhotoShop 20 ข้อ
ชื่อ นามสกุล *
สมชาย ใจดี
ชั้น *
เลขที่ *
01, 08, 15, 31
คำสั่ง Select > Modify > Feather ใช้สำหรับทำอะไร *
คำสั่งในการสร้างงานใหม่คือข้อใด *
ข้อใดคือเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่เป็นตัวอักษรในแนวตั้ง *
ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop *
การปรับขนาดของรูปภาพควรใช้คำสั่งใด *
View เป็นเมนูสำหรับใช้ทำอะไรใน Photoshop *
ข้อใดเป็นเครื่องมือในการดูดสีที่มีอยู่ในภาพเพื่อนำสีนั้นไปใช้ในบริเวณอื่น *
การเปิดงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop ทำได้ด้วยวิธีใด *
ถ้าต้องการให้โปรแกรมคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่ให้คลิกที่ใด *
Title Bar คืออะไร *
Slice Tool มีหน้าที่อะไร *
การบันทึกไฟล์ภาพที่มีการเคลื่อนไหว นิยมบันทึกให้เป็นไฟล์แบบใด *
พาเล็ตที่ใช้ในการปรับมุมมองรูปภาพเพื่อย่อหรือขยาย *
ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop *
การเลือกพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง *
การปรับค่า Opacity จะมีผลต่อภาพอย่างไร *
การบันทึกแฟ้มรูปภาพ ใน Photoshop เพื่อใช้เป็นต้นฉบับนำมาแก้ไขได้ ต้องใช้นามสกุล รูปแบบใด *
ในโปรแกรม Adobe Photoshop คำสั่งใดที่ใช้ในการลดขนาดภาพ *
ในกรณีแถบเครื่องมือส่วนใดส่วนหนึ่งหายไป จะเรียกกลับมาคืนจะใช้คำสั่งใด *
เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool มีหน้าที่อะไร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy