АНКЕТА
Целта на анкетното проучване е да се проучат кои са най – често използваните форми за продължаващо професионално обучение.
Продължаващото професионално обучение в България се определя като обучение, което се предлага на лица над 16г. възраст, които вече не са част от системата на формалното образование с цел подкрепа на индивида при усвояване на по – добра или по – висока квалификация, за да бъде по – конкурентноспособен на пазара на труда и да се развива кариерно.
Анкетата съдържа въпроса. Част от въпросите са със структуриран отговор и изискват избиране на един от тях, а останалите изискват самостоятелно конструиран отговор
Длъжност: *
Допишете
Your answer
Образование: *
Допишете
Your answer
Пол: *
Възраст: *
Местожителство: *
Трудов опит *
А) работи в областта на ........................ за ............... години; Б) работил в друга област преди това ............... години; В) без трудов опит.
Your answer
Участвали ли сте в курсове и други форми за продължаващо професионално обучение? *
В коя организационна форма сте участвали? *
По отношение на организацията посетените форми са: *
Време и продължителност на формата за продължаващо професионално обучение, в която сте участвали: *
Кой е поел финансовите разходи, свързани с вашето продължаващо професионално обучение? *
От кого получихте информация за избраната форма на продължаващо професионално обучение? *
Какви са вашите лични мотиви за включване в квалификационната дейност в миналото или на настоящия етап? *
Мислите ли, че придобиването на по – висока квалификация повишава мотивацията ви за работа? *
В коя област бихте искали да усъвършенствате професионалната подготовка? *
Моля посочете
Your answer
Чрез коя организационна форма бихте искали да осъществите това ваше желание? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service