*ההרשמה הסתיימה* נתראה שנה הבאה! הרשמה | מתחם הווידיאו וניו מדיה | צבע טרי 11

אנו שמחות להודיע על פתיחת ההרשמה למתחם הווידיאו וניו מדיה ביריד צבע טרי.

היריד יהיה פתוח לקהל מקצועי ולציבור הרחב במהלך חודש מאי 2019.
מתחם הווידיאו מיועד לתצוגת עבודות וידיאו-ארט וניו מדיה של אמנים עצמאיים העוסקים באופן מקצועי בתחומים אלו.
מתחם הווידיאו והניו מדיה הינו פלטפורמה ייחודית בו מוצגות עבודות וידיאו של אמנים עצמאים, בצבע טרי, היריד לאמנות עכשווית, תל אביב. היריד הוא אירוע האמנות השנתי הגדול והמשפיע ביותר בישראל המהווה נקודת מפגש בין אמנים לבין קהל המונה מעל ל-30,000 מבקרים מדי שנה; שוחרי אמנות, אספנים, אוצרים ואנשי מקצוע מהתחום, ובכך מאפשר חשיפה רחבה לצד מכירת עבודות.

מתחם הווידיאו מוצג לצד החממה- מתחם התצוגה לאמנים עצמאיים ביריד צבע טרי. העבודות מוצגות במטרה לחשוף את הקהל הרחב לתחום אמנות זה כמו גם להציע את העבודות למכירה.

אוצרות חממת הווידיאו והניו מדיה מופקדת בידי ה-CCA – המרכז לאמנות עכשווית, תל אביב. הליך בחירת העבודות מתבצע ע"י צוות המרכז, תחת תמה אוצרותית מאגדת. לעבודות הנבחרות מוקדש חלל מתאים במתחם היריד, אמצעי תצוגה מיטביים, ונציגה מטעם היריד, המתווכת את העבודות לקהל המבקרים.
חברי הצוות האוצרותי של הCCA: ניקולה טרצי, בר גורן, דניאל גורודנציק, ג'ודית לנגלרט

היריד יהיה פתוח לקהל הרחב במשך חמישה ימים, באביב 2019. קודם לפתיחת היריד לציבור, תיערך בו תצוגה מקצועית לאוצרים, אנשי מקצוע אחרים בתחום ואספנים מהארץ ומחו"ל, ותצוגה מקדימה לכ-3,000 מוזמנים מן הצמרת העסקית, התרבותית והחברתית של ישראל.

האמנים אשר יתקבלו להשתתף ביריד, יידרשו לחתום על חוזה התקשרות.

יש לקרוא בעיון את ההוראות הבאות, על מנת להקל על הליך ההרשמה:
• תאריך אחרון להגשה : 24.01.2019 בשעה 20:00.
ניתן להירשם במהלך תקופת ההרשמה בלבד, דרך אתר מערכת ההרשמה של יריד צבע טרי.
לא ניתן לחזור ולערוך בדף ההרשמה.

· מתחם הוידאו והניו מדיה מיועד לאמנים מקצועיים בלבד ואינו מתאים לעוסקים באמנות כתחביב.
· לצורך הגשת המועמדות, יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים בטופס ולהזין וידאו אחד לפחות.

תשובות על קבלה/אי קבלה ישלחו במהלך חודש פברואר לכל הנרשמים באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן במערכת.
רשאים להגיש מועמדות:
1. אמנים ישראלים - תושבי ישראל או אזרחי ישראל השוהים בארץ או בחו"ל.
2. בני 21 שנים לפחות, בעת ההרשמה, אשר אינם, בעת זו, סטודנטים לתואר ראשון.
3. אמנים מקצועיים העוסקים באמנות פלסטית עכשווית, לאחר שלמדו את הנושא במוסד אקדמי, במוסד מוכר אחר, או באופן עצמאי, בר הוכחה.
4. אמנים עצמאים אשר אינם נמצאים בהתקשרות קבועה עם גלריה או גוף מסחרי אחר לממכר אמנות בישראל, ואינם כפופים בחוזה מסחרי כלשהו בנוגע למכירת עבודותיהם.

הליך הגשת מועמדות ואופן ההתקבלות ליריד:
אמן או אמנית המבקשים להגיש מועמדות למתחם הוידאו וניו מדיה יעשו זאת באמצעות מילוי הפרטים מטה , אישור התקנון בסוף עמוד זה ולחציה על כפתור שליחה.
ההרשמה ליריד צבע טרי הינה דרך אתר האינטרנט הנ"ל בלבד. לא יתקבלו בקשות ו/או תיקי עבודות בכל אמצעי אחר. מגישי המועמדות יתבקשו ליצור, בהליך פשוט ומהיר, תיקי אמן מקוונים ע"י הזנת נתונים אישיים והעלאת עבודת וידאו שבכוונתם להציג ביריד. ניתן להגיש עבודה אחת בלבד.

בהצלחה!
Email address *
שם פרטי *
שם משפחה *
תאריך לידה *
בוגר/ת מוסד אקדמי- יש לציין איזה מוסד ואיזה שנים *
האם השתתפת בחממת האמנים העצמאיים ביריד צבע טרי? אם כן יש לציין שנה *
תערוכות *
הצהרת אמן *
וידאו [קובץ youtube בלבד] *
שם וידאו *
משך וידאו *
שנה *
תנאי השימוש באתר 1.1 אתר זה – www.freshpaint.co.il ("האתר"), הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת פאזה בע"מ (" החברה"), הוא אתר האינטרנט הרשמי של "צבע טרי" – היריד לאמנות עכשווית, תל אביב ("היריד"), ונועד, בין היתר, לספק מידע בדבר היריד ולאפשר הגשת מועמדות להשתתפות ביריד. 1.2 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר והתנאים להגשת מועמדות להשתתפות ביריד, תנאי ההשתתפות ביריד, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של שינויים כאמור יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה. 1.3 החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יתנהל כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה. 1.4 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, אינם נושאים בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה באתר או הגשת מועמדות ליריד או כל שימוש אחר באתר. החברה לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה. 1.5 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות שימוש באתר לצורך הגשת מועמדות ליריד או קבלת מידע בדבר היריד, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האמור. 1.6 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר או כל גורם אחר שאין להם שליטה בו. 1.7 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, מכל טעם שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה. 1.8 כל זכויות הקניין הרוחני באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, הם קניינה הבלעדי של החברה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב. 1.9 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים מידע או תמונות המופיעים באתר או לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא, ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב. 1.10 קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מתוך האתר ("האתרים המקושרים") נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים או לאתרים המקושרים או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש או כניסה לקישורים או לאתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. 1.11 כל התמונות באתר הן לשם המחשה בלבד. 1.12 מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לאתר או לתקנון זה יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין החלים בהם. 2. התנאים להגשת מועמדות ליריד 2.1 הגשת מועמדות ליריד באמצעות האתר היא הליך מחייב לכל דבר ועניין מבחינת הפונה, והיא שקולה להגשת מועמדות בכל אמצעי אחר. 2.2 המגיש מועמדות ליריד באמצעות האתר ("המועמד") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, לרבות התנאים להגשת מועמדות ליריד, מסכים להוראותיו וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין, נגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האתר, היריד, הגשת מועמדותו להשתתפות ביריד, קבלתו ליריד או דחיית מועמדתו או כל עניין אחר בהקשר זה . 2.3 הזכאים להגיש מועמדותם להשתתפות ביריד הם אמנים עצמאיים בלבד. לעניין זה, "אמנים עצמאיים" משמע אמנים עצמאיים (אשר אינם מיוצגים על ידי גלריה) הנמצאים בראשית דרכם המקצועית והעוסקים באחד מתחומי האמנות הפלסטית. ההחלטה בדבר היות המועמד בראשית דרכו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ולמועמד לא תהיה כל טענה או תביעה בהקשר זה נגד החברה. 2.4 האמנים אשר ישתתפו ביריד יבחרו על ידי החברה, בשיתוף עם ועדת הקבלה של היריד, על פי קריטריונים שתקבע החברה אך בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, תוך הקפדה מרבית על האיכות המקצועית והאמנותית של היריד, ולאחר קיום ראיון אישי של אוצרי היריד עם האמן. החלטת החברה בדבר קבלת מועמד או דחייתו תהא סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה. 2.5 לצורך הגשת מועמדות ליריד באמצעות האתר, יש למלא את טופס הגשת המועמדות הכולל מסירת פרטים אישיים שונים, על פי ההנחיות המופיעות בו (" טופס הגשת המועמדות"). הגשת הטופס האמור מהווה אישור לאמיתות הפרטים. יובהר כי אין חובה על המועמד למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, הגשת מועמדות ליריד לא תתאפשר ללא מסירת כל הפרטים המסומנים בטופס הגשת המועמדות כשדות חובה. 2.6 בנוסף, יידרש המועמד לצרף לטופס הגשת המועמדות, באמצעות הממשק הקיים לשם כך באתר, תיק עבודות מקוון אשר יכלול קובץ וידאו אחד לפחות ("גלריית התמונות של המועמד") 2.7 מסירת פרטים אישיים כוזבים (לרבות צירוף יצירות שאינן פרי יצירתו של המועמד) מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה, למי מטעמה או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים. 2.8 הפרטים שיימסרו על ידי המועמדים באמצעות טופס הגשת המועמדות, לרבות גלריית הוידאו של המועמד, וכל מידע נוסף שיצטבר אודותם אצל החברה, יישמר במאגר המידע של החברה, והיא תעשה בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין, ללא הגבלת זמן, לצורכי פעילות החברה, לרבות קיום היריד. 2.9 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות, הן במישרין והן בעקיפין, בקשר עם תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים בגלריית התמונות של המועמד. 2.10 החברה לא תשא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה בו טופס הגשת המועמדות או גלריית התמונות של המועמד לא התקבלו במערכת החברה בשל בעיה טכנית או אחרת. 2.11 המועד האחרון להגשת מועמדות להשתתפות ביריד הוא יום חמישי ה - 24.01.19. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועד זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. 2.12 החברה רשאית לבטל או לשנות את התנאים להגשת מועמדות להשתתפות ביריד בכל עת ולמועמד לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה בהקשר זה. 2.13 החברה רשאית לקבל או לדחות כל מועמד מכל סיבה שהיא ובכל עת, וכן לדחות את היריד או לבטלו ללא כל התראה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, והחברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה, לא ישאו בכל אחריות שהיא בהקשר זה. 2.14 ההשתתפות ביריד מותנית בנוכחות בפגישת הסבר והיכרות עם אוצרי היריד, וחתימה על הסכם התקשרות עם החברה בתנאים שתקבע החברה. אי עמידה בכל התנאים האמורים תהווה עילה לביטול ההשתתפות ביריד של מועמד אשר נבחר על ידי החברה *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Freshpaint. Report Abuse