Karta pracy - trójkąty klasa 5
Poniżej podaję różne zadania utrwalające dotyczące trójkątów do samodzielnego rozwiązania dla wszystkich uczniów. Będzie to dobre ćwiczenie utrwalające przed testem z tego działu. Twoim zadaniem jest rozwiązać kartę pracy i po rozwiązaniu należy ją przesłać w terminie do 30 marca br.
Za rozwiązanie karty pracy można zdobyć za aktywność - maksymalnie 20 plusów.
Podaj swój kod ucznia np. 3A01 *
Rysunek do poniższego zadania.
1. Na powyższym rysunku znajduje się trójkąt? *
1 point
2. Trójkąt ostrokątny ma kąty wewnętrzne 30 i 70 stopni. Trzeci kąt ma miarę? *
1 point
3. Trójkąt rozwartokątny ma kąty wewnętrzne 110 i 20 stopni. Trzeci kąt ma miarę? *
1 point
4. Trójkąt prostokątny może mieć kąty wewnętrzne: *
1 point
5. Ile wysokości ma każdy trójkąt rozwartokątny? *
1 point
6. Wysokość trójkąta to? *
1 point
7. Trójkąt o różnych długościach boków to trójkąt? *
1 point
8. Trójkąt, który ma jeden z kątów większy od 90 stopni to trójkąt? *
1 point
9. Dwa boki trójkąta mają długości 10 cm i 30 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok? *
1 point
10. W trójkącie równoramiennym podstawa jest o 2 cm krótsza od ramienia. Obwód tego trójkąta wynosi 16 cm. To podstawa ma długość 4 cm, a ramię 12 cm. *
1 point
11. Nie można narysować trójkąta, którego boki mają długości: *
1 point
12. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 48 cm, a jego podstawa jest równa 14 cm. Ramię tego trójkąta ma długość: *
1 point
13. Trójkąt równoboczny to trójkąt? *
1 point
14. Jeżeli dany jest trójkąt o obwodzie 51, to jaką długość mają boki tego trójkąta, jeśli: średni bok jest o 3 dłuższy od najkrótszego, a najdłuższy dwa razy większy od najkrótszego? *
1 point
15. Nie można zbudować trójkąta, którego miary kątów są równe: *
1 point
16. ABC jest trójkątem równoramiennym. Kąt A wynosi 22 stopnie i jest kątem między ramionami. Jaką miarę może mieć kąt B? *
1 point
17. Trójkąt nie może: *
1 point
18. W pewnym trójkącie każdy kolejny kąt ma miarę o 18 większą od poprzedniego kąta. Oblicz, jaką miarę będzie mieć najmniejszy z kątów tego trójkąta. *
1 point
Rysunek do zadania poniżej.
19. Które z powyższych trójkątów są rozwartokątne? *
1 point
20. Trójkąt, którego dwa podane kąty wewnętrzne mają 90 stopni i 45 stopni jest trójkątem? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy