Nominering/Intresseanmälan gällande nämndemän för Miljöpartiet Stockholmsdistrikt
Nästa mandatperiod i domstolarna, 2020-2023

Det är nu dags att börja förbereda nästa mandatperiod. Regionfullmäktige utser nämndemän till Svea Hovrätt, Förvaltningsrätten i Stockholm och Uppsala, och Kammarrätt. Beredningen sker i nämndemannavalberedningen (NMVB) som består av tre ledamöter från Stockholms kommun, tre från länet och en GU-representant.

Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd inom respektive domstols domkrets. Ej valbara är lagfarna domare, åklagare, poliser, advokater och annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelsen, Försäkringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen.

Mer information om nämndemannauppdraget kan sökas på http://www.blinamndeman.se/ eller https://sv.wikipedia.org/wiki/Nämndeman

Svea Hovrätt
Svea Hovrätts huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i Svea Hovrätts domkrets. Tingsrätterna som ingår i domkretsen är från Stockholms län Attunda tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Solna tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södertälje tingsrätt och Södertörns tingsrätt.
Hovrättens verksamhet bedrivs på Riddarholmen.

Kandidater med erfarenhet från tingsrätt kommer att prioriteras.


Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det kan gälla skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna), en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål, t ex omhändertagande av unga eller missbrukare.

Nämndeman i förvaltningsrätten Stockholm: personer skrivna i Stockholm län förutom Sigtuna, Upplands Väsby och Uppsala
Nämndeman i förvaltningsrätten Uppsala: personer skrivna i Sigtuna, Upplands Väsby och Uppsala

Kammarrätt
Är du inte nöjd med förvaltningsrättens avgörande, kan du i regel överklaga till kammarrätten. De allra flesta målen i kammarrätterna har först prövats och avgjorts av en förvaltningsrätt.

Kandidater med erfarenhet från förvaltningsrätt kommer att prioriteras.

Vi ser gärna yngre kandidater som inte är medlemmar i något politiskt parti, men där valberedningen i vanlig ordning gör bedömningar om lämplighet.

Intervjuer kommer ske löpande under året tills en datum för för val i distriktmöte och regionfullmäktige är fastställd.

Vem avser nomineringen/intresseanmälan? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service