แบบสอบถามการชมสื่อวีดิทัศน์
"สื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้" และ "สื่อพัฒนาวิชาชีพครู" ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามเรื่อง "สื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้" และ "สื่อพัฒนาวิชาชีพครู" ฉบับนี้มี 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นวีดิทัศน์ "สื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้" และ "สื่อพัฒนาวิชาชีพครู"
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "สื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้" และ "สื่อพัฒนาวิชาชีพครู"
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
ตำแหน่ง *
เพศ *
อายุ *
ประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of khonkaen4. Report Abuse