ANKETA občané obce Vřesová
Účel ankety: Zpracování strategie rozvoje obce Vřesová

Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění ankety, která hodnotí názor občanů na kvalitu života v obci. Výstupy této ankety budou významnými podklady pro připravovanou Strategii rozvoje obce Vřesová. Byli bychom velice rádi, pokud si najdete čas pro vyplnění této ankety, čímž přispějete k nalezení a specifikaci vhodných opatření pro další rozvoj obce. Existence strategického plánu rozvoje obce je velmi důležitá také z pohledu možností čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Karlovarského kraje.

Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Anketa je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity.

Vyplněnou anketu v tištěné podobě odevzdejte nejpozději do 29. 2. 2020 na Obecním úřadě Vřesová. Anketu je také možné zaslat poštou na adresu OÚ Vřesová, Vřesová č. p. 3, 357 43 Vřesová. Anketu je možné rovněž vyplnit v online verzi, najdete ji na internetových stránkách obce www.ouvresova.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Jiří Sivák

starosta obce
Jsem:
Věková kategorie:
V obci bydlím:
Průzkum spokojenosti
1. Jste spokojeni se životem v obci? *
Required
1.1 Pokud jste spokojeni, napište konkrétně s čím
Your answer
1.2 Pokud jste nespokojeni, napište konkrétně s čím
Your answer
2. Jste spokojeni s mezilidskými vztahy v obci? *
Required
3. Jste spokojeni s nabídkou pracovních příležitostí v obci? *
Required
4. Jste spokojeni s celkovým vzhledem obce, úpravou zeleně, čistotou apod.? *
Required
5. Popište, která část obce se vám líbí nejvíce, a která naopak nejméně a proč. *
Your answer
6. Jste spokojeni s veřejným osvětlením v obci? *
(rozmístění, funkčnost atd.)
Required
7. Jste spokojeni s kvalitou cest a komunikací v obci? *
Required
8. Jste spokojeni s dostupností obce MHD? *
Required
9. Jste spokojeni s bezpečnostní situací v obci? *
Required
9.1 Pokud nejste spokojeni s bezpečnostní situací, uveďte proč.
Your answer
10. Jste spokojeni s bezpečností silničního provozu v obci? *
(opatření pro dodržování rychlosti, dopravní značení, přechody pro chodce atd.)
Required
11. Jste spokojeni s parkovacími místy v obci? *
Required
11.1 Uveďte vhodné místo pro vybudování případného parkoviště.
Your answer
12. Jste spokojeni s informovaností o dění v obci? *
Required
13. Jaký způsob informování o dění v obci upřednostňujete? *
Required
14. Jste ochotni udělat něco pro rozvoj obce? *
Required
14.1 Pokud ano, uveďte konkrétně co.
Your answer
15. Jste spokojeni s odvozem odpadu? *
Required
16. Třídíte odpad? *
Required
16.1 Pokud třídíte, jste spokojeni s rozmístěním a počtem sběrných nádob na tříděný odpad? *
Required
17. Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci? *
Required
18. Jste spokojeni se sportovním vyžitím v obci? *
Required
19. Využíváte v obci jiné volnočasové aktivity? *
Required
19.1 Pokud ano, uveďte konkrétně jaké, a jaké další aktivity byste uvítali.
Your answer
20. Jste spokojeni s vyžitím pro rodiny s dětmi? *
Required
22. Jaké služby dle Vašeho názoru v obci nejvíce chybí? *
Your answer
Rozvoj obce
1. Jakou obcí by se podle Vás obec Vřesová měla stát v budoucnu? *
(uveďte max. 3 odpovědi)
Required
2. Pokud byste mohli rozhodnout o využití obecních peněz, na co byste je přednostně využili? *
(uveďte max. 3 odpovědi)
Required
Máte nějaké další podněty či připomínky, které byste chtěli obci sdělit?
Your answer
Děkujeme za Váš čas strávený při vyplňování dotazníku!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ABRI, s.r.o.. Report Abuse