Chestionar de satisfacție pentru elevi (nivel liceal și postliceal - filiera tehnologică)
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar este preocupată de satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaţionale. În acest demers, evaluarea calităţii acestor servicii ocupă un loc deosebit de important.
Prin prezentul chestionar suntem interesaţi să aflăm opinia ta privind şcoala în care înveţi. Părerile tale sunt foarte importante pentru noi şi te invităm să le exprimi. Te asigurăm că răspunsurile sunt strict confidenţiale. Îţi mulţumim pentru participare şi te rugăm să răspunzi la toate întrebările din chestionar.
1. De ce ai ales să urmezi cursurile acestei școli? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
2. Înainte de a opta pentru această școală ce surse ai consultat pentru a te informa despre ce oferă? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
3. Ești mulțumit(ă) de cum se desfășoară orele de clasă la care participi? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
4. Câți profesori încurajează dezvoltarea competențelor/abilităților practice? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
5. Ți s-au adus la cunoștință prevederile Regulamentului intern al şcolii? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
6. Dacă ai răspuns "Da" la întrebarea nr. 5, precizează în ce măsură respecți prevederile acestuia:
Alegeți o singură variantă de răspuns
7. Școala, prin cadrele didactice, te-a informat care este misiunea, viziunea şi ţintele strategice ale sale? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
8. Te simți în siguranță la școală? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
9. Cât de curat este în școala ta? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
10. Ai fost pregătit(ă) de profesorii tăi/dirigintele tău să acționezi în cazul unei situații medicale de urgență? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
11. Ai participat la un exerciţiu de evacuare în caz de incendiu sau cutremur? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
12. Ți s-au făcut instructaje cu privire la normele de protecţia muncii în clasă, laboratoare/ateliere școală/locul de desfășurare a stagiului de pregătire practică la agenții economici? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
13. Ai fost instruit(ă) cu privire la respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă înainte de începerea stagiului de pregătire practică? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
14. În opinia ta, nivelul dotărilor cu mijloace și materiale pentru desfășuarea orelor de laborator și de pregătire practică este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
15. Orarul pe care l-ai primit este respectat? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
16. Cum ți se par sarcinile şcolare pentru tine: (Exemple: teme, proiecte, participare la ore,etc) *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
17. Profesorii tăi te învață să folosești noţiunile învăţate în situaţii cotidiene de viață? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
18. Colaborezi în rezolvarea sarcinilor de lucru primite în timpul orelor: *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
19. Ești încurajat(ă) de profesori în timpul orelor să îți afirmi propriile idei? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
20. Îţi cer profesorii să faci legături între informaţiile predate la diferite discipline teoretice (ex.: matematică, fizică, chimie, biologie, etc.) cu disciplinele tehnologice de specialitate *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
21. În timpul orelor de clasă ai avut ocazia să îți faci propriul plan de muncă? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
22. Profesorii tăi folosesc la ore şi alte materiale didactice în afară de manual, tablă şi cretă? (Exemple de materiale didactice: culegeri de texte la limba română sau la istorie, culegeri de exerciţii şi probleme la matematică, fizică, chimie, biologie, plaşe, hărţi, modele, truse pentru experimente, culori, hârtie şi carton pentru desen, mingi sau cercuri pentru educaţie fizică, diferite unelte pentru obiectele tehnologice etc.) *
Alegeți o singură variantă de răspuns
23. La ce discipline folosești TIC? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
24. Ai acces în școală la Internet? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
25. În opinia ta, mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare pentru orele de instruire practică sunt: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
26. Ai acces la biblioteca școlii? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
27. Care este frecvența cu care împrumuți/consulți o carte de la bibliotecă? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
28. Planificarea / Orarul orelor de specialitate în spațiile școlare special destinate este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
29. În ce măsură agenții economici la care îți desfășori stagiul de pregătire practică răspund așteptărilor tale? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
30. Școala ta în parteneriat cu agenții economici la care îți desfășori stagiul de pregătire practică organizează activități de ”job shadowing” (activități de familiarizare cu piața locurilor de muncă, petrecând căteva ore în ”umbra” unui părinte sau angajat din domeniul dorit): *
Alegeți o singură variantă de răspuns
31. Ți-au acordat profesorii tăi sprijin suplimentar la învăţătură, la școală, atunci când l-ai solicitat? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
32. Profesorii tăi ți-au spus la începutul anului şcolar cum vei fi evaluat la disciplinele de studiu? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
33. Notele pe care le obţii sunt anunţate: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
34. Ți s-a oferit ocazia să-ți acorzi nota singur? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
35. Ai carnet de elev?
Alegeți o singură variantă de răspuns
36. Dacă ai răspuns "Da" la întrebarea nr. 35, este carnetul tău de elev completat cu notele / mediile pe care le-ai obţinut pe parcursul semestrului/anului?
Alegeți o singură variantă de răspuns
37. Cum te recompensează profesorii tăi pentru rezultatele tale școlare? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
38. Comunicarea cu dirigintele clasei este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
39. Susținerea pe care dirigintele şi profesorii şcolii ți-au oferit-o în dezvoltarea personală este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
40. Faci parte din Consiliul elevilor? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
41. De câte ori se întrunește Consiliul elevilor pe școală ? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
42. Ai participat la vreo activitate extrașcolară organizată de şcoală? Exemple: serbări, excursii, vizite la muzee sau la alte instituţii, excursii, proiecte școlare, întâlniri cu diverse personalităţi, discuţii pe diferite teme, etc. *
Alegeți o singură variantă de răspuns
43. Şcoala în care înveţi este implicată în proiecte locale, naţionale sau internaţionale? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
44. Ai participat la activităţi destinate prevenirii consumului de alcool, tutun, droguri desfăşurate în şcoală? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
45. Ca elev, ai participat sau participi la activități de voluntariat? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
46. Dacă ai răspuns ”da” la întrebarea nr. 45, cine a organizat activitățile la care ai participat?
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
47. Comunicarea ta cu conducerea școlii este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
48. Au primit părinţii tăi acasă vreo adresă / scrisoare de la şcoală?
Alegeți o singură variantă de răspuns
49. Dacă ai răspuns "Da" la întrebarea nr. 48, conţinutul adresei / scrisorii se referea la:
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
50. De câte ori vin părinții/tutorele tăi/tău la școală?
Alegeți o singură variantă de răspuns
51. Părinţii sau tutorele tău au participat la vreo activitate organizată de şcoală?
Alegeți o singură variantă de răspuns
52. Folosești manuale școlare aprobate de Ministrul Educației Naționale (MEN)?
Alegeți o singură variantă de răspuns
53. La ce discipline de studiu NU ai parcurs toată materia?
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
54. Cu ce persoane din școală discuți despre problemele tale personale? *
Alegeți una sau multe variante de răspuns
Required
55. Dacă la întrebarea nr. 54 ai ales o variantă în care discuți cu cineva din școală, cât de des discuți?
Alegeți o singură variantă de răspuns
56. Te-ai simțit discriminat, din vreun motiv, vreodată, la școală? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
57. Dacă ai răspuns ”Da” la întrebarea 56, care a fost motivul discriminării?
Alegeți una sau multe variante de răspuns
58. Ce dorești să faci după absolvire? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
Clasa: *
Învățământ formă de: *
Gen: *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy