Prohlášení o účasti - ALL BOARD CAMP Lipno 2019
Prohlášení o účasti na ALL BOARD CAMP Lipno 2019 pod záštitou Evy Samkové a Czech snowboardcross Teamu

Email address *
Přihláška na ALL BOARD CAMP
Termín a místo konání kempu: *
Jméno a příjmení (name, surname): *
Your answer
Adresa (adress): *
Your answer
Země původu (state): *
Your answer
Telefon (phone number): *
Your answer
Datum narození (date of birth): *
Your answer
Rodné číslo (nutné uvést celé kvůli pojištění): not for foreigners: *
Your answer
Číslo pasu - u cizinců (passport number):
Your answer
Jméno a příjmení zákonného zástupce - u nezletilých (parents name, surname) :
Your answer
Adresa a telefon zákonného zástupce (u nezletilých):
Your answer
Zkušenosti se snowboardingem - krátký popis, např. začátečník, pokročilý, závodník a pod. (skills): *
Your answer
Účastník kempu je plně zodpovědný za svůj odpovídající zdravotní stav, veškeré sportovní aktivity, účast a chování při snowboardcrossovém kempu. Bere na vědomí rizika možného úrazu a je s tím plně srozuměn. Účastník se zapojuje do všech aktivit během kempu výlučně na vlastní nebezpečí a pořadatel tak neodpovídá za jakoukoliv újmu na majetku nebo zdraví účastníka. Účastník kempu může odmítnout výcvik, o kterém se domnívá, že je nad jeho schopnosti a dovednosti. Účastník výslovně prohlašuje, že jeho zdravotní stav a fyzická kondice odpovídá náročnosti kempu.Organizátor kempu si vyhrazuje právo na zrušení či změnu místa konání kempu z důvodů nevyhovujících sněhových podmínek. V případě zrušení kempu ze strany pořadatele bude částka navrácena v plné výši. Účastník (v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce) tímto souhlasí se shora uvedenými podmínkami účasti a výslovně prohlašuje, že je řádně pojištěn podle předpisů o veřejném zdravotním pojištění a současně potvrzuje, že je řádně a v dostatečném rozsahu pojištěn i proti riziku jiné újmy na zdraví a majetku v souvislosti se shora uvedenou činností. *
Ano
Souhlasím
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service