แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับบริการและขอใบเสนอราคา
มีความประสงค์ขอรับบริการ
Required
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย)
Your answer
ที่อยู่
Your answer
ประเภทธุรกิจ
Your answer
ผู้ประสานงาน
Your answer
ตําแหน่ง
Your answer
โทรศพท์
Your answer
อีเมล์
Your answer
ลักษณะงานขององค์กร
หลักสตรที่ต้องการจัดอบรมภายในหน่วยงาน
Your answer
ความต้องการในการจัดอบรม/จัดกิจกรรมในครั้งนี้ (วัตถุประสงค์/ความคาดหวัง/เป้าหมาย)
Your answer
ช่วงเวลาที่ต้องการจัดอบรม
Your answer
ระยะเวลาในการจัดอบรม (ระบุวัน)
Your answer
ความต้องการพิเศษ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
Required
ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย
Required
วิทยากรอบรมที่ต้องการ (โปรดระบุชื่อ ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms