แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับบริการและขอใบเสนอราคา
มีความประสงค์ขอรับบริการ *
Required
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
ประเภทธุรกิจ *
Your answer
ผู้ประสานงาน *
Your answer
ตําแหน่ง *
Your answer
โทรศพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ลักษณะงานขององค์กร *
หลักสตรที่ต้องการจัดอบรมภายในหน่วยงาน *
Your answer
ความต้องการในการจัดอบรม/จัดกิจกรรมในครั้งนี้ (วัตถุประสงค์/ความคาดหวัง/เป้าหมาย)
Your answer
ช่วงเวลาที่ต้องการจัดอบรม *
Your answer
ระยะเวลาในการจัดอบรม (ระบุวัน)
Your answer
ความต้องการพิเศษ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม *
Required
ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย *
Required
วิทยากรอบรมที่ต้องการ (โปรดระบุชื่อ ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service