Техничар дизајна одеће
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за
предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника
за полагање матурског испита (нека наведу сви тачан назив).

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему
који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на
испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи
и пратите упутства о начину на који треба да га решите.
Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. Изабрати један тачан одговор. Орнаментална форма преплет је:
1 point
Clear selection
2. Изабрати један тачан одговор. Силуета која прати и наглашава позицију груди, струка и бокова назива се:
1 point
Clear selection
3. Изабрати један тачан одговор. Скробљењем се постиже:
1 point
Clear selection
4. Изабрати један тачан одговор. Прањем сирових вунених влакана не могу се одстранити:
1 point
Clear selection
5. Изабрати један тачан одговор. Шавови код којих се виде ивице тканине су:
1 point
Clear selection
6. Изабрати један тачан одговор. На слици су приказани делови који припадају:
1 point
Captionless Image
Clear selection
7. Изабрати један тачан одговор. Приказани детаљ одевног предмета је:
1 point
Captionless Image
Clear selection
8. Изабрати један тачан одговор. Колекцију инспирисану Ампир стилом карактеришу:
1 point
Clear selection
9. Изабрати један тачан одговор. За израду лево-леве плетенине употребљавају се:
1 point
Clear selection
10. Изабрати један тачан одговор. Арамидна влакна са трговачким називима Nomex и Kevlar су специјална врста:
2 points
Clear selection
11. Изабрати један тачан одговор. Машинска игла Nm 75 има пречник тела игле:
2 points
Clear selection
12. Изабрати три тачна одговора. Густина плетенине може бити:
2 points
13. Изабрати два тачна одговора. Аутоматске парне пресе изводе операције рада тако што:
2 points
14.Изабрати два тачна одговора. Висећи транспорт се уграђује:
2 points
15. Изабрати два тачна одговора. Метражна плетенина се производи као:
2 points
16. Изабрати два тачна одговора. Према врсти игала машине за плетење се деле на машине са:
2 points
17. Изабрати три тачна одговора. Карактеристике висећих транспортера су:
3 points
18. Изабрати три тачна одговора. Од наведених појмова модни детаљи су:
3 points
19. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Опшивањем рубова искројених делова спречава се ____________________ материјала.
1 point
20. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Грудни џеп на мушкој кошуљи припада групи ____________џепова.
1 point
21. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. На слици је приказана
1 point
Captionless Image
22. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Репетиција је ________________ ликовних елемената у композицији.
1 point
23. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Хроматске боје деле се на примарне ( основне), ____________________ и терцијалне боје.
1 point
24. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Еластан (Elastan), ликра (Lycra) и спандекс (Spanedex) су трговачки називи за ___________________________ влакна.
1 point
25. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а иза сваке речи ставити зарез. Електропарни столови се примењују за _________________________ пеглање у полутешкој и _______________________конфекцији. Састоје се из постоља, _________________ пегле, уређаја за сушење тканине и резервоара са __________________ за производњу водене паре.
2 points
26. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а иза сваке речи ставити зарез. У току израде одевног предмета врши се _________________________пеглање,а на крају израде ________________________пеглање.
2 points
27. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је попречни пресек приказан на слици.
1 point
Captionless Image
28. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је попречни пресек приказан на слици.
1 point
Captionless Image
29. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а иза сваке речи ставити зарез. Дорада против гужвања најчешће се примењује на материјалима од _________________ влакана, а смањење сјаја на материјалима од ________________ влакана.
1 point
30. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив преплетаја са слике
1 point
Captionless Image
31. У редовима су дати називи контрола, а у колонама врсте контрола у производњи. Повезати врсте контрола у производњи са одговарајућим називом (означи - чекирај одговарајући назив).
3 points
контрола полупроизвода
контрола готових производа
улазна контрола
контрола материјала
међуфазна контрола
завршна контрола
Clear selection
32. У редовима су дате врсте рупица, а у колонама врсте одевних предмета. Повазати одевни предмет са одговарајућом рупицом (означи - чекирај одговарајући одевни предмет).
4 points
џинс одећа
џемпер
кожни прслук
кошуља
паспулиране рупице
рупице са округлином
равне рупице са зрнастим убодом
равне рупице са једноструким ланчаним бодом
Clear selection
33. У редовима су дати основни смерови , а у колонама њихова визуелна дејства. Повезати смерове са одговарајућим визуелним дејством (означи - чекирај одговарајуће дејство).
3 points
тежња ка висини
мировање
динамичност
хоризонтални
вертикални
дијагонални
Clear selection
34. У редовима су дата психолошка дејства боја, а у колонама боје. Повезати боје са одговарајућим психолошким дејством (означи - чекирај одговарајућу боју).
4 points
црвена
зелена
црна
бела
прочишћење
озбиљност
узбуђење
стабилност
Clear selection
35. У редовима су дати називи биљних влакана, а у колонама делови биљке из којих се влакна добијају. Повезати влакна са делом биљке из ког се добијају (означи - чекирај одговарајући део биљке).
3 points
влакана из стабљике
влакна из семена
тврда влакна
памук
конопља
новозеландски лан
Clear selection
36. На основу датe слике женске хаљине , поређати операције израде задњег дела хронолошким редом (од 1 до 4). У редовима су дати називи операција, а у колонама бројеви од 1 до 4 (означи - чекирај одговарајући број).
4 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
ушивање патент затварача
израда ушитака на задњим деловима
распеглавање шава састава задњих делова
састављање задњих делова до усека за патент затварач
Clear selection
37. На основу датe скице женских панталона, поређати операције израде предњег дела женских панталона хронолошким редом (од 1 до 5). У редовима су дати називи операција, а у колонама бројеви од 1 до 5 (означи - чекирај одговарајући број).
5 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
распеглавање шава састава левог и десног доњег дела
опшивање ивица на горњем и левом и десном доњем делу панталона
састављање горњег и доњег предњег дела
распеглавање шава састава горњег и доњег предњег дела
састав левог и десног доњег дела
Clear selection
38. На слици су означени су делови уређаја за штампање и дати су њихови називи. Повезати део уређаја за штампање са одговарајућим бројем. У редовима су дати називи делова за штампање, а у колонама бројеви(означи - чекирај одговарајући број).
6 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
6.
сито
растирач
шаблон
дезен
вођица
оквир
Clear selection
39. Одредити редослед излазних облика материјала у кардираном поступку. У редовима су дати називи излазних облика материјала, а у колонама бројеви од 1 до 5 (означи - чекирај одговарајући број).
5 points
1.
2.
3.
4.
5.
пређа
кардна трака
свитак
претпређа
трака са развлачице
Clear selection
40. На основу датe скице хаљине, поређати операције спајања предњег дела хронолошким редом (од 1 до 7). У редовима су дати називи операција, а у колонама бројеви од 1 до 7 (означи - чекирај одговарајући број).
7 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Израда ушитака
Састављање горњег и доњег дела
Опшивање ивица делова
Распеглавање шавова средњег и бочних делова
Распеглавање шава горњег и доњег дела
Пеглање ушитака
Састављање средњег и бочних делова
Clear selection
41. У редовима су дате врсте дезена текстилних материјала, а у колонама карактеристике фигуре. Повежи карактеристике фигуре са одговарајућом врстом дезена (означи - чекирај одговарајућу фигуру).
4 points
складна фигура
пунија фигура
витка фигура
ниска фигура
крупни флорални дезен
вертикално пругасти дезен
ситни орнаментални дезен
хоризонтално пругасти дезен
Clear selection
42. Поређати хронолошки (од 1 до 9 ) редослед операција израде скицираног модела. У редовима су дати називи операција, а у колонама бројеви од 1 до 9 (означи - чекирај одговарајући број).
9 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Саставити задњи средњи и задњи бочни део
Саставити средњи и доњи део хаљине
Саставити горњи задњи део са средином (појасним) делом
Распеглати шав појасног дела
Обрадити ивице задњег дела хаљине
Распеглати шав средине леђа
Распеглати шавове задњег дела
Напеглати шав
Саставити средњи део задњег дела од вратног изреза до испод струка