Ögonläkarenkäten 2017 för offentlig verksamhet med offentlig finansiering. Del 1:

Del 1, ögonspecialister
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number greater than -100
  This is a required question
  Must be a number greater than -100
  This is a required question
  30-34 år
  35-39
  40-44
  45-49
  50-54
  55-59
  60-64
  65-66
  >66
  Please enter one response per row
  Antal specialister som avgått med ålderspension
  Antal specialister som avgått med förtida pension eller hel sjukpension
  Antal specialister som av annat skäl avslutat sin tjänst
  Please enter one response per row
  Antal specialister som erhållit delpension eller delsjukpension
  Antal specialister som av annat skäl minskat sin tjänst
  Please enter one response per row
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Ny specialisttjänst i offentlig vård
  Ny specialisttjänst i privat vård med offentlig finansiering
  Ny specialisttjänst i privat vård med privat finansiering
  Ny specialist tjänst i utlandet
  Ny tjänst utanför specialiteten
  Arbete huvudsakligen som stafettläkare
  Inget av ovanstående eller okänt
  Please enter one response per row
  Totalt antal
  varav fortsatt sin tjänstgöring hos Er som specialist efter färdigs ST-utbildning hos Er
  varav rekryterats från offentlig vård
  varav rekryterats från privat vård med offentlig finansiering
  varav tidigare arbetat huvudsakligen som stafettläkare
  varav rekryterats från utlandet
  Please enter one response per row
  Norra
  Mellersta
  Stockholm/Gotland
  Västra
  Sydöstra
  Södra
  Please enter one response per row
  This is a required question
  medicine doktorsgrad (alla som disputerat även docenter och professorer)
  docent
  professor
  Please enter one response per row
  This is a required question