ความพึงพอใจการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รายการประเมินความพึงพอใจ 5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
2. ระบบมีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีสัญญาณ Wi-Fiครอบคลุมพื้นที่ในโรงเรียน
4. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
5. มีความสะดวกในการติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
6. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีครบทุกห้องเรียน
7. ทางผู้รับผิดชอบมีการให้ความรู้กับครูและนักเรียนในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน
8. มีความสะดวกในการติดต่อเพื่อขอควมช่วยเหลือหรือแจ้งซ่อม
9. ครูมีความสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในชั้นเรียนได้
10. นักเรียนแกนนำ ICT สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนได้
11. การนำเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียนครอบคลุมเนื้อหาและเป็นปัจจุบัน
12. เว็บไซต์โรงเรียนมีการออกแบบให้รองรับการใช้งานกับสื่อหลากหลาย เช่น PC ,Smart Phone
13. ทางโรงเรียนมีความพร้อมด้านบุคลากรด้าน ICT
14. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ให้กับนักเรียนส่วนใหญ่ อย่างต่อเนื่อง
15. ท่านมีความภาคภูมิใจกับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้าน ICT
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy