Craft Go Local 2019
รูปแบบกิจกรรมและกติกาการประกวด Craft Go Local
สถานที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon

วันเวลาในการประกวด : วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 14.00 - 17.00 น.(เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 23:59 น.
2. ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน

รูปแบบกิจกรรม
การประกวดคอสเพลย์แฟนซี สนับสนุนรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ผู้ประกวดสร้างสรรค์ชุดคอสตูมจากการ์ตูน อนิเมะ หรือเกม โดยผสมผสานของดีใน 55 จังหวัด เมืองรอง ให้เป็นชุดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นๆ ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงประกอบหรือวีดิทัศน์ที่นำมาเอง (ทางงานจะมีเพลงกลางของการประกวด เพื่อความเสมอภาคในการนำเสนอตัวละคร)

ข้อกำหนดการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
3. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอตัวละครบบนเวทีให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครนั้น ๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับชุดคอสเพลย์ที่เคยได้รับรางวัลงาน TGS Cosplay Contest ในปีก่อน ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณารางวัล
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว


Craft Go Local
เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวเท่านั้น
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

กติกาการประกวด
1. ตัวละครที่เลือกใช้เพื่อทำชุดประกวดจะต้องเป็นตัวละครจากการ์ตูน อนิเมะ หรือเกม เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง หรือตัวละครจากภาพยนตร์ที่มีการดัดแปลงมาจากมังงะหรืออนิเมะ (ยกเว้น ตัวละครจากการ์ตูนหรืออนิเมชั่น ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ สามารถนำมาประกวดได้)
2. ชุดที่ใช้ในการประกวด จะต้องมีส่วนประกอบจากวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ ททท. กำหนดว่าเป็นของดี ใน 55 จังหวัด เมืองรอง อย่างน้อย หนึ่งอย่างอยู่ในชุด โดยสามารถผสมผสานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์หลายอย่างในชุดเดียวกันก็ได้ (วัสดุหรือผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็นของจริง หรือของทำจำลองเพื่อความสะดวกในการขึ้นเวทีประกวด)
3. ผู้ประกวดจะมีเวลาในการนำเสนอบทบาทของตัวละครเป็นเวลา 1 นาที และมีเวลาในการอธิบายแนวคิดของชุดอีก 1 นาที
4. ชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
5. ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
6. การตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะพกพาเข้ามาในศูนย์การค้า ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชุดและการแสดง เพื่อให้ทีมงานดำเนินการประสานงานให้
9. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


รูปแบบการให้คะแนน
แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 หมวด รวม 100 คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์ในการทำชุด 40 คะแนน
2. ความละเอียด ประณีต สวยงามของชุด 30 คะแนน
3. การสื่อความไปถึงตัวละครต้นฉบับจากการ์ตูน อนิเมะ หรือเกม 30 คะแนน


ตารางเวลาการประกวด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ในภายหลัง)
11.00 - 13.00 น. รายงานตัว ณ โต๊ะลงทะเบียน หน้ารอยัลพารากอนฮอลล์ (จะแจ้งตำแหน่งให้ทราบภายหลัง)
13.30 - 14.00 น. ตั้งแถวเพื่อเดินขบวนพาเหรดเข้าไปในรอยัลพารากอนฮอลล์
14.00 - 17.00 น. เริ่มการประกวดตามลำดับประเภท


**ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay ภายในศูนย์การค้า Siam Paragon**
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้เก็บอย่างมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGS 2019 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม


เมืองรอง 55 จังหวัด มีดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ
1. จังหวัดกำแพงเพชร
2. จังหวัดเชียงราย
3. จังหวัดตาก
4. จังหวัดนครสวรรค์
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดพะเยา
7. จังหวัดพิจิตร
8. จังหวัดพิษณุโลก
9. จังหวัดเพชรบูรณ์
10. จังหวัดแพร่
11. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. จังหวัดลำปาง
13. จังหวัดลำพูน
14. จังหวัดสุโขทัย
15. จังหวัดอุตรดิตถ์
16. จังหวัดอุทัยธานี

ภาคกลาง
1. จังหวัดชัยนาท
2. จังหวัดราชบุรี
3. จังหวัดลพบุรี
4. จังหวัดสมุทรสงคราม
5. จังหวัดสิงห์บุรี
6. จังหวัดสุพรรณบุรี
7. จังหวัดอ่างทอง

ภาคอีสาน
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดชัยภูมิ
3. จังหวัดนครพนม
4. จังหวัดบึงกาฬ
5. จังหวัดบุรีรัมย์
6. จังหวัดมหาสารคาม
7. จังหวัดมุกดาหาร
8. จังหวัดยโสธร
9. จังหวัดร้อยเอ็ด
10. จังหวัดเลย
11. จังหวัดศรีสะเกษ
12. จังหวัดสกลนคร
13. จังหวัดสุรินทร์
14. จังหวัดหนองคาย
15. จังหวัดหนองบัวลำภู
16. จังหวัดอำนาจเจริญ
17. จังหวัดอุดรธานี
18. จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก
1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดนครนายก
4. จังหวัดปราจีนบุรี
5. จังหวัดสระแก้ว

ภาคใต้
1. จังหวัดชุมพร
2. จังหวัดตรัง
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. จังหวัดนราธิวาส
5. จังหวัดปัตตานี
6. จังหวัดพัทลุง
7. จังหวัดยะลา
8. จังหวัดระนอง
9. จังหวัดสตูล
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse - Terms of Service