PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN NĂM 2017

Kính gửi Quý Bạn đọc!
Nhằm nâng cao số lượng, chất lượng nguồn tài nguyên thông tin khoa học cũng như các sản phẩm - dịch vụ thư viện để đáp ứng nhu cầu thông tin học tập, giảng dạy và nghiên cứu cho người học, cán bộ và giảng viên tại ĐHQGHN, Trung tâm Thông tin – Thư viện kính đề nghị Quý Bạn đọc trả lời một số câu hỏi dưới đây.

  Phần I. Thông tin cá nhân

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Phần II. Phòng Dịch vụ thông tin (DVTT) bạn đọc thường sử dụng?

  This is a required question

  Phần III. Đánh giá thực trạng nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu với từng ngành / chuyên ngành ?

  Ngành / Chuyên ngành của bạn đọc là:
  This is a required question

  A. Mức độ hài lòng về số lượng Tài liệu in/Tài liệu số hóa và điện tử

  Tài liệu in

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Tài liệu số hóa và điện tử

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Mức độ hài lòng về chất lượng Tài liệu in/Tài liệu số hóa và điện tử

  Tài liệu in

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Tài liệu số hóa và điện tử

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Phần IV. Đánh giá thực trạng về trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin ?

  A. Mức độ hài lòng về trang thiết bị

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Mức độ hài lòng về hạ tầng công nghệ thông tin

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question